Yüksel Babal’ın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

emniyet

“Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edildiği, 10 Aralık 1948 tarihi, Tüm çağdaş devletlerle birlikte, ülkemizde de “Dünya İnsan Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.

İnsan hakları insanca yaşamanın teminatıdır. İnsanın en temel hakkı yaşama hakkıdır. Çağımızda, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, ayrım yapmadan herkese uygulanması, çağdaş devlet ve medeni toplum olmanın en temel göstergelerinden biridir.  Modern ve çağdaş dünyanın bir üyesi olarak, ülkemizde insan haklarının korunması ve daha ileri götürülmesi toplumumuzun tüm kesimlerinin öncelikli hedefleri ve görevleri arasında yer almalıdır.

  Emniyet Teşkilatı olarak bizler; bireylerin yasa önünde eşitliğine ve ayrımcılığa uğramamalarına dayanan, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı, insan hakkının, insan olmamızın ve onurumuzun doğal bir sonucu olarak kazanılan haklardan olduğunun, bilinciyle ve inancıyla, hiç bir vatandaşımıza veya personelimize, cinsiyete, ırka, renge, dile, dine, servete, siyasal veya başka düşünceye dayanan, her hangi bir ayrım gözetmeden, insan haklarına özgü evrensel değerler bütününü koruyarak, insan hakları standartlarının en yüksek düzeye getirilmesi amacına yönelik görevimizi her daim yerine getirmekteyiz. Bu vesileyle, tüm dünyada, her alanda insan haklarının öncelikli olarak kabul gördüğü bir gelecek ümidiyle, tüm insanlarımızın “Dünya İnsan Hakları Gününü” kutlar, mutlu ve huzurlu bir gelecek, insan onuruna yakışır bir yaşam temenni ederek, sevgi ve saygılarımı sunarım.”

 

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.