Vergi Haftası Etkinlikleri Başladı

a6

Iğdır İl Defterdarı Durak Sercan yaptığı açıklamada vergi ödemenin anayasal bir görev olduğunu belirtti.

Geleneksel olarak her yıl kutlanan 25. Vergi Haftası, Defterdarlık personellerince Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreni ile başladı. Iğdır Ticaret Odası ve Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası da çelenklerini takdim ettiler.Iğdır İl Defterdarı Durak Sercan, çelenk bırakma töreninin ardından Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Defterdar Sercan konuşmasında şunları kaydetti:“Değerli çalışma arkadaşlarım, çelenk koyma törenimize katılma nezaketini gösteren sivil toplum kuruluşlarının başkan ve üyeleri, bizlerin mükelleflerimizle iletişimi konusunda yardımlarını esirgemeyen değerli basın mensupları. 1990 yılında kutlanmaya başlanan ve bu yılda 25. kutlanacak olan  “Vergi Haftası” Gelir İdaresi Başkanlığının öncülüğünde bu yılda 24 Şubat- 3 Mart 2014 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır.Bu kapsamda; toplumun tüm kesimlerinde vergi kültürünün oluşturulması, vergi vermenin gönüllülük esasına bağlanması, sevdirilmesi, vergi vermenin sadece yükümlülük değil vatandaş olmanın gereği olduğu toplumun her kesimi tarafından bilinmektedir.

“Vergi ödemek anayasal bir görevdir.”

Asıl amaç, çok kazanandan çok, az kazanandan ise az almaktır. Tüm gelişmiş ülkelerde de sistem böyle işlemektedir. Bunun sonucu ise toplumsal refahtır. Artan hizmet talebi, kamunun finansman açıklarını artırmakta, kamu açıkları ekonomik istikrar ve rasyonel kaynak kullanımı üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. İşte, ekonomik dengelerin korunabilmesi ve genel fiyat seviyesinin yükselmesinin azaltılmasında en önemli faktör ‘Vergi’dir. Bütçe gelirlerinin yaklaşık % 85’ ini vergi gelirlerinden toplanan pay olduğunu görürsek konu daha iyi anlaşılacaktır. Bakanlığımızın görevleri arasında yer alan bir başka görevde gider bütçesini yaparak harcamaların yerinde kullanılmasını takip etmektir. Bu sebeple çok zor şartlarda topladığımız Devlet gelirlerinin harcamasında da israftan kaçınmalıyız. Bütün Kamu Kurum ve Kuruluşlarının biz yönetici, amir, memur ve tüm çalışanlarına Vergi Haftası nedeniyle seslenmek istiyorum. Devlet bütçesinden yaptığımız harcamalarda lüksten ve israftan uzak duralım. Çünkü yapılan bu harcamada toplumun her kesiminin katkısının yanı sıra, tüyü bitmemiş yetim hakkının bulunduğunu da göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bir ilkokul öğrencisinin tasarruf etmenin ne anlama geldiğini bilmesi, Devlet malına zarar verirken asıl kendi malına zarar verdiğini bilmesi ve vatandaş olma bilincinin vergi ödevini yerine getirmekle paralel olduğuna inandırılması gerekmektedir. Bu nedenledir ki hafta boyunca okullarımızda örgencilerimize yönelik vergi konulu sunumlar ve anlatımlar yapılacaktır. Defterdarlığımızca bir taraftan mükellef odaklı bir hizmet anlayışı sergilerken bir taraftan da vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi, rekabet eşitliğinin sağlanması ve vergilendirilmemiş kazancın önüne geçilmesi için gerekli denetimlere öncelik verilecektir. bu konuda kamu kurum ve kuruluşları ile meslek grupları ve odaları ile birlikte hareket edilecektir.

Bu arada şunu da belirtmekte yarar görüyorum. Yine mükellef odaklı hizmet anlayışının bir gereği olarak, hizmetin en iyi şekilde yerine getirilmesi ve çağın getirdiği teknolojik imkânlardan yararlanarak vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sürecinin kolaylaştırılması amacıyla 01.03.2014–25.03.2014 tarihleri arasında vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölgeler ile Defterdarlığımızca uygun görülen yerlerde stand açılarak Gayrimenkul Sermaye İradı elde eden mükelleflerimizin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin “Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi” alınması sağlanacaktır. Bu konuda da tüm mükelleflerin talepleri karşılanacaktır.

Bu hafta içerisinde yapılacak tüm etkinlikler ilimizde Defterdarlığımızca yapılacaktır.

Iğdır Defterdarlığı olarak görev ve yetki alanına giren konularda teknolojinin de getirmiş olduğu kolaylıklarla mükelleflerimize ve hizmet alan her kesime insan odaklı bir yönetim anlayışıyla en hızlı ve etkin şekilde, etik değerlerinin ve sosyal sorumluluğun bilinci ile hizmet sunmak temel hedefimiz olacaktır.Bu duygu ve düşüncelerle Defterdarlığımızın her kademesindeki tüm çalışanların; bilgi ve deneyimlerinin vermiş olduğu özgüvenle karşılaşabileceğimiz eleştirilere de gerekli anlayış göstererek her zaman güler yüzümüzle kapımızın her kesime açık olduğunu bildirir, vergi haftasının hepimize hayırlı olması temennisi ile sevgiler ve saygılar sunarım.

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.