Ticaret Odasında Kur Riski Eğitimi Verildi

Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Arslan, yapmış olduğu açıklamada, “Odamız Ekonomi değerlendirmesi toplantısında üyelerimizin talebi üzerine Kur riski değerlendirmesi ile ilgili bir toplantı talep edilmişti. Bunun üzerine İş Bankası Iğdır şubemiz müdürü Mustafa Yıldız ve Genel sekreterliğimizin görüşmeleri neticesinde Kur riski eğitimi İş bankası genel Müdürlüğü Kobi İşletme Bankacılığı Satış Bölümü 2. Müdürü Halil Öztok tarafından verilmesine karar verdik. Toplantıya Erzurum Bölge satış müdürü Gökhan Kahraman, Bölge Müdür yardımcısı Bülent Kılınç katılmasına karar verildi” dedi.
Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıya Iğdır Valisi Enver Ünlü, Defterdar Abdulkadir Büyükfırat, ITSO Meclis Başkanı Tahir Talay, Yönetim kurulu başkan yardımcısı Efgan Aydın ve üyelerin katılımı ile eğitim verildi.
Ayrıca Eğitim bitiminde söz alan Vali Enver Ünlü ve Başkan Kamil Arslan, “Hükümetimizin Enflasyonla topyekun mücadele programı çerçevesinde indirim kampanyası düzenlenmektedir. Yıl sonuna kadar satışı yapılan ürünlerde en az %10 indirim uygulamak isteyen üyelerimiz, program dahilinde kampanyaya katılacaklarını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bildirilerek ülke çapında kampanyaya katılan firmalar listesinde yer alacaklar. Iğdır Esnafımızın bu konuda duyarlı olacağından eminiz” dediler.
RİSKLERİN TANIMLANMASI
Piyasalarda maruz kalınabilecek, üzerinde durulması gereken başlıca riskler
DÖVİZ RİSKİ: Döviz kurlarında yaşanan değişikliklerin yaratacağı etki olarak tanımlanabilir. Gelecekte, döviz kurunun değerinde yaşanabilecek dalgalanmalar sonucunda, yabancı para üzerinden olan varlıklar ve/veya yükümlülüklerde meydana gelebilecek değişikliklerden zarar edilmesi ihtimalidir.
FAİZ RİSKİ: Faiz riski, bilançodaki aktif kalemler ile pasif kalemler arasında, vade ya da faiz bazında bir uyumsuzluk olması veya sabit ya da değişken faizli mali yükümlülüklerin gelecekteki nakit akım dengeleri üzerinde belirsizliğe yol açması ihtimalidir.
LİKİDİTE RİSKİ: Nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip olunmamasından kaynaklanan zarar ihtimalidir
EMTİA RİSKİ: Emtia fiyatlarındaki beklenmeyen değişimlere bağlı olarak zarar edilmesi ihtimalidir. Üretimden tüketime, ihracattan ithalata ticaretin bir çok aşamasında maruz kalınabilecek bir risk unsurudur.
TÜREV İŞLEMLERLE İLGİLİ BAZI TERİMLER
Fiziki Teslimat: İşlem vadesinde önceden anlaşılan seviyeden dayanak varlıkların el değiştirilmesi
Nakdi Uzlaşı: İşlem vadesinde önceden anlaşılan fiyat ile spot fiyat arasındaki fark kadar tutarın el değiştirmesidir. Spot fiyat, önceden anlaşılan ve vade gününde açıklanacak bir seviye olarak belirlenebilir.(Örnek: WMR, TCMB kur vb.)
Call : Alım Hakkı
Put : Satım Hakkı
VADELİ DÖVİZ ALIM-SATIM/FORWARD
Belirli bir döviz tutarının,
ileri bir tarihte,
önceden anlaşılan fiyattan
alım veya satımının yapılması işlemidir. Vade tarihinde, piyasadaki cari kurlardan bağımsız olarak işlemi gerçekleştirme zorunluluğu vardır.
Vade seçenekleri müşterinin nakit akışları paralelinde doğan ihtiyaçlarına göre esneklik gösterebileceği gibi diğer sözleşme unsurları da karşılıklı serbestçe belirlenebilir.
AVANTAJLARI
İşlem gününden başlayarak ileri tarihli fiyatı sabitler ve fiyata bağlı risklerin ortadan kaldırılmasını
sağlar.
Pozisyon almak için herhangi bir komisyon ve ya benzeri bir maliyete maruz kalınmaz.
Vade sonuna kadar herhangi bir nakit işlem gerçekleşmediği için likidite yükümlülüğü doğurmaz.
DÖVİZ SWAPI
Para swap’ı olarak da adlandırılan döviz swap’ı, farklı para birimlerinden oluşan iki ayrı anaparanın; vade tarihinde, orijinal birimleri ve önceden üzerinde anlaşılmış bir kur üzerinden geri ödenmek üzere birbirleriyle değiştirildiği swap çeşididir. Bir başka ifadeyle para swap’larında taraflar, farklı döviz cinslerinden fakat spot kur üzerinden birbirine eşit değerde ve her biri sabit faiz üzerinden mutabık kalınmış anapara borçlanmasına giderler.

Döviz swapı işleminde farklı para biriminden olan anaparalar, üzerinde anlaşmaya varılmış olan kurdan karşılıklı olarak hemen değiştirilmekte ve aynı zamanda değiştirilen bu paraların swap vadesi sonunda taraflara iade edileceğine ilişkin vadeli taahhüde girilmektedir. Yani döviz swaplarında anaparalar değişime konu olmaktadır.
AVANTAJLARI
Kur riski yönetimi için para swapı ile yabancı bir para birimi cinsinden mevcut borç veya alacakların doğuracağı kur riskine karşılık ters yönlü bir nakit akımıyla koruma sağlanabilir.
Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ilgili para birimi üzerinden borçlanan firmalar açısından önemli bir risk unsurudur. Döviz swapı ile aktif ve pasif mevcutlarına karşı koruma sağlanabilir.
Firmalar açısından belirli bir döviz üzerinden elde edilebilecek ihracat ve diğer kredilerin varlığı ve/veya diğer bir döviz cinsinden fon edinme zorunluluğu söz konusu olabilir. Swap işlemi ile söz konusu likidite ihtiyaçları sonuçlandırılabilir.
Yabancı bir para biriminden borçlanan firmalar daha sonra para swap sözleşmesi ile daha düşük fon maliyeti ile başka bir para cinsinden fon temin edebilirler.
FAİZ SWAPI-IRS (Interest Rate Swap)
Genelde farklı borçlanma kaynaklarından, benzer vade ve miktarda anapara ile borçlanmış olan birbirinden bağımsız iki tarafın, faiz ödeme yükümlülüklerini Bankamız kanalıyla takas etmelerini içerir. En yaygın uygulaması, taraflardan birinin sabit faiz, diğerinin ise değişken faizle borçlanıp bu yükümlülüklerini takas ettikleri swap türüdür. Bankamız uygulamasında daha ziyade firmaların farklı kaynaklardan ya da Bankamızda kullanmış oldukları kredi yükümlülüklerinden doğan faiz riskini bertaraf etmeleri amacıyla tercih edilmektedir.
AVANTAJLARI
Değişken faize endeksli bir borçlanmanız varsa ve faiz oranlarının yükseleceğini düşünüyorsanız, borcunuzu sabit faizle ödemek için swap işlemi yapabilirsiniz. Böylece borçlanma maliyetinizi sabitlemiş olursunuz.
Benzer şekilde, sabit faizli bir borcunuz var ve faiz oranlarının düşeceğini bekliyorsanız değişken faizli ödeme planına geçmek için swap yapabilirsiniz.
Bu şekilde faiz swapları farklı faiz beklentilerinize yönelik pozisyon almanızı ve borç faiz yapılarınızı değiştirerek, maruz kalabileceğiniz riskleri etkin bir şekilde yönetmenize imkan verir.

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.