T.C. IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1-Iğdır İl Özel İdaresi Makine Parkına ait aşağıda liste şeklinde verilen; Muhammen Satış Bedeli geçici teminat tutarı, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınırlar (araçlar) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 Maddesine göre Açık teklif usulü ile ihale edilecektir.

2-İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Iğdır İl Özel İdaresi Hizmet Binası İl Encümen toplantı salonunda İl Encümeni huzurunda ihalesi yapılacaktır.

 1. İhaleye katılabilmek için
  1. Geçici Teminat. (Nakit teminatlar İl Özel İdaresinin Vakıfbank Iğdır Şubesindeki Geçici Teminat hesabına yatırılacaktır.)
 2. Nüfus cüzden sureti ve Nüfus Müdürlüğünden alınmış İkametgâh İlmühaberi.
 3. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon ve fax numarası. (varise e-mail adresi)
 4. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
 5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 6. Tüzel Kişi veya gerçek kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir Noter Tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.
 7. Vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınmış borcu yoktur yazısı.

4- İhaleye ait Şartname her gün mesai saatleri dahilinde Iğdır İl Özel İdaresi Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.

5- Telefon veya faxla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 • Her türlü vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir. Satışı yapılacak olan araç ve iş makinalarında satış bedeli üzerine Maliye Bakanlığınca belirtilen oranlarda Kdv ayrıca eklenecektir.
 • Alım ihalesini alacak olanlar söz konusu araç ve iş makinalarını en geç 15 gün içerisinde idarenin araç parkından teslim alacaklardır. Bu süre içerisinde teslim almadıkları takdirde idarece alınan geçici teminatlar irat kaydedilecek ve hiçbir hak talebinde bulunmayacaklardır.

 

 

 

 

Sıra No. Plaka veya KHZ No. Cinsi Marka Miktarı KDV Hariç Muhammen Bedel (Tl) Geçici Teminat %10 (TL) İmal Yılı İhale Tarihi İhale Saati
1 76 AL 114 Lovbed Yarı Açık Dorse Nur-Ak 1 Ad. 9.500 950 2002 16.05.2017 11:00
2 76 DC 623 Lovbed Yarı Açık Dorse Çuhadar 1 Ad. 5.000 500 2010 16.05.2017 11:00
3 76 AF 279 Traktör Tümosan 60/80 1 Ad. 10.000 1000 1997 16.05.2017 11:00
4 76 AS 627 Çift Dingilli Damperli Kamyon Fatih 1 Ad. 6.000 600 2000 16.05.2017 11:00
5 76 AE 042 Çift Dingilli Damperli Kamyon Fatih 1 Ad. 7.000 700 1993 16.05.2017 11:00
6 76 AD 969 Çift Dingilli Damperli Kamyon Fatih 1 Ad. 7.000 700 1993 16.05.2017 11:00
7 76 AP 394 Damperli Kamyon İveco 1 Ad. 4.000 400 1998 16.05.2017 11:00
8 76 AE 314 4×4 Damperli Kamyon Man 1 Ad. 6.000 600 2000 16.05.2017 11:00
9 97-31006 LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ FİAT-HİTACHİ 1 Ad. 18.000 1800 1997 16.05.2017 11:00
10 76 AS 228 4×4 Çift Şoför Mahalli Pikap NİSSAN 1 Ad. 6.000 600 2000 16.05.2017 11:00
11 76 AD 117 4×4 Çift Şoför Mahalli Pikap İSUZU 1 Ad. 6.000 600 2002 16.05.2017 11:00
12 76 AH 213 OTOBÜS OTOYOL 50 NM 23 1 Ad. 6.000 600 1998 16.05.2017 11:00
13   İki Tekerlekli RÖMORK 1 Ad. 700 70   16.05.2017 11:00
14   İki Tekerlekli RÖMORK 1 Ad. 700 70   16.05.2017 11:00
15   İki Tekerlekli SU TANKI B. 1 Ad. 600 60   16.05.2017 11:00
16   İki Tekerlekli SU TANKI K. 1 Ad. 400 40   16.05.2017 11:00

 

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.