T.C. IGDIR ICRA DAIRESI 2019/45 ESAS TASINMAZIN AÇIK ARTIRMA ILANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TASINMAZIN

Özellikleri                               : Iğdır İli, Merkez İlçe, 1147 Ada, 6 Parsel, SÖGÜTLÜ Mahalle/Köy, URAY MEVKII Mevkii, Iğdır icra müdürlüğünün ilgili dosyasına sunulan bilirkişi raporuna göre satışa konu taşınmaz Iğdır ili Merkez ilçesi Söğütlü mahallesi Fevzi Çakmak cad. Hamam sokak no:1 adresinde kayıtlı Zemin kat 6 bağımsız bölüm numaralı dükkân olduğu, Taşınmazın olduğu yapı toplamda 7 katlı ( bodrum kat+asma kat+ zemin kat+ 4 normal kat ) ve betonarme olarak inşa edildiği, tapu kaydına göre (07/08/2019 tarihli ) satışa konu taşınmaz parselinin ana taşınmaz niteliğinin Arsa, yüzölçümünün 891,31 m² zemin kat 6 bağımsız bölüm numaralı dükkanın arsa pay/paydasının 1/25 bağımsız bölüm niteliğinin Dükkan ve hisse pay/paydasının tam olarak borçluya ait olduğu, satışa

konu taşınmazın ( dükkan ) alanı yaklaşık 22,75 m² olduğu, satışa konu taşınmaz sadece zemin kattan ibaret olduğu, bodrum ve asma katı bulunmadığı belirtilmiştir. Satışa konu taşınmazın bina betonarme karkas yapı olup yaklaşık 2-3 yıllık olduğu, Şehir merkezinde olduğu, Belediye meydanına yaklaşık 250 metre mesafede, Cumhuriyet orta okuluna 100 metre,valilik binasına 300 metre,belediye

binasına yaklaşık 270 metre kuşbakışı mesafesinde olduğu, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinden faydalandığı, kıymetli bir bölgede bulunduğu belirtilmiştir.

Adresi: Iğdır Merkez Yüzölçümü: 891,31 m2 Arsa Payı: 1/25 İmar Durumu : kaydındaki gibidir Kıymeti: 45.500,00 TL KDV

Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

  1. Satış Günü: 06/02/2020 günü 14:00 – 14:05 arası
  2. Satış Günü: 12/03/2020 günü 14:00 – 14:05 arası Satış Yeri: IGDIR ICRA MÜDÜRLÜGÜ ÖNÜ

2 NO’LU TASINMAZIN

Özellikleri                               : Iğdır İli, Merkez İlçe, 72 Ada, 73 Parsel, KARAAGAÇ Mahalle/Köy, çıkmaz Mevkii, Iğdır icra müdürlüğünün ilgili dosyasına sunulan bilirkişi raporuna göre satış konu taşınmaz Iğdır ili Merkez ilçesi Karaağaç mah.72 ada,73 parselde tapu kaydına göre 82,59 m² arsa niteliğinde olduğu, parsel üzerinde tek katlı yığma bir dükkân bulunduğu, dükkânın 41,25 m²

olduğu, borçlu hissesi 1/2 olduğu borçlu hissesine düsen arsa alanı 41,30 m² olduğu, Karaağaç mahallesi eski Şekerbank binasının bulunduğu pasaj içinde olduğu, bitişik nizam 5 kat ticari alanı tahsisli olduğu, merkeze yakın bir yerde olduğu,belediye meydanına ve valilik binasına yaklaşık olarak 1000 metre mesafede olduğu,belediye ve diğer kamu kurum kuruluşlarının hizmetlerinden

faydalandığı, etrafında yapılaşmaların olduğu, ve kıymetli bir bölgede bulunduğu bilirkişi raporunca tespit edilmiştir. ilan olunur.

Adresi: Merkez / IGDIR Yüzölçümü: 82,59 m2 Arsa Payı: kaydındaki gibidir İmar Durumu: Yok , İnşaat tarzı.

Kıymeti: 89.311,25 TL KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

  1. Satış Günü: 06/02/2020 günü 14:10 – 14:15 arası
  2. Satış Günü: 12/03/2020 günü 14:10 – 14:15 arası Satış Yeri: IGDIR ICRA MÜDÜRLÜGÜ ÖNÜ

Satış şartları                           :

            1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki besinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

            2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet

tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

            3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

            4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilin mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

            5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

            6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/45 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 06/12/2019

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.