T.C. IĞDIR İCRA DAİRESİ 2017/1747 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Taşınmaz tapu kaydına göre;Iğdır İli Merkez İlçesi Karaağaç Mah.Ufak Hark Mevkii 104 ada, 71 parsel sayılı ana taşınmaz niteliği arsa olan ve ana taşınmaz yüz ölçümü 1.549,64 m² olan, Arsa Pay/Payda 8/273 olup,A Blok, Zemin Kat 15 No’lu bağımsız bölüm sayılı Dükkan nitelikli taşınmaz’dır.Bahse konu 104 ada, 71 nolu parselde A Blok (7 katlı) ve B Blok (6 katlı) olmak üzere 2 adet bina bulunmaktadır. Bahse konu 15 nolu Bağımsız bölüm Kars Caddesi?ne bakan A Bloktadır.104 Ada 71 Nolu Parselde A ve B Blok olmak üzere iki adet Bina bulunmaktadır. A Blok?un, bodrum kat, zemin kat ve 5 normal kat olarak inşa edildiği görülmüş olup, söz konusu taşınmazın projesi ve Kat İrtifakı tapusu bilgileri Tapu Sicil Müdürlüğü?nde incelenmiş ve taşınmazın kat irtifakı alımına ilişkin dosyasındaki projede; A Blok, Zemin Kat, 15 nolu Bağımsız Bölümün alanı yaklaşık 17,00 m2 olarak hesap edilmiştir.1) 104 ada 71 nolu parseldeki binanın ruhsat durumu; Iğdır Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne sözlü olarak sorulmuş olup, söz konusu parseldeki binanın 6 katı için 30.12.1999 tarih, 183 nolu Yeni Yapı Ruhsatının düzenlendiği ifade edilmiştir. Ayrıca; Iğdır Belediye Başkanlığı (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) tarafından dava dosyasına gönderilen 25.09.2017 tarihli ve 9780 sayılı yazıda, 104 Ada 71 nolu parselin imar durumunun, Bitişik Nizam 4 (dört) kat (B-4) TİCK (ticari+konut) alanına tahsisli olduğu belirtilmiştir. Bu bilgilerden hareketle; bahse konu parsel üzerinde bulunan A ve B Bloktaki bütün bağımsız bölümlerin ruhsatlı olmadığı kanaatine varılmıştır. 2) Dava konusuna esas parsel ve üzerindeki yapı; yapılaşma, yerleşim alanları içerisinde ve şehir merkezine çok yakın konumda olup, Kars Caddesi (Kazım Karabekir Caddesi) üzerinde, dört yol mevkiindedir. Ayrıca; söz konusu parsel; Iğdır Belediye Başkanlığı binasına yaklaşık 500 mt (kuşbakışı) mesafede, Iğdır Valiliği Binasına ise yaklaşık 550 mt (kuşbakışı) mesafededir.3) Söz konusu parseldeki, A Blok?un tam adresi; Iğdır, Merkez, Karaağaç Mahallesi, Keklik Sokakve Kars Caddesinin (Kazım Karabekir Caddesi) kesiştiği 1 numaralı Kardelen Apartman olup, 15 nolu Bağımsız bölüm numaralı (projeye göre)dükkan zemin katta pasaj içindedir. Söz konusu 104 ada 71 nolu parsel ve üzerindeki binaların, yukarıda belirtilen imar durumu, mevki ve konum özellikleri dikkate alındığında çok değerli (kıymetli) olduğu, ancak; parsel üzerindeki binalın eski oluşu ve 15 nolu bağımsız bölümün bulunduğu pasajın aktif kullanılmadığı, pasajdaki birçok dükkanın atıl olduğu sebeplerinden dolayı, bu hususların binalardaki (A ve B blok) bağımsız bölümlerin değerini düşüreceğikanaatine varılmıştır.Dava konusu 104 Ada 71 Nolu Parseldeki binalardan A Blok?un Zemin Katındaki, 15 nolu Bağımsız Bölüm (Dükkan) (Betonarme); Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik hizmetinde kullanılan III.SINIF B grubu yapı sınıfına girmektedir. -Dava konusu parsel üzerindeki yapının yaklaşık olarak (10~20) yıllık olduğu tahmin edilmektedir.
Adresi :Mevcut bilgiler yukarıya derc edilmiştir
Yüzölçümü :Mevcut bilgiler yukarıya derc edilmiştir
Arsa Payı :Mevcut bilgiler yukarıya derc edilmiştir
İmar Durumu :Mevcut bilgiler yukarıya derc edilmiştir
Kıymeti : 25.020,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 19/04/2018 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü : 22/05/2018 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri: (IĞDIR ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI) IĞDIR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ –
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Iğdır İl, Merkez İlçe, 104 Ada, 71 Parsel, KARAAĞAÇ Mahalle/Köy, ZEMİN 18 NO BAĞIMSIZ Nolu Bağımsız Bölüm Iğdır İli, Merkez, Karaağaç Mahallesi, Ufak Hark Mevkii, 104 ada, 71 nolu parselde, toplamda 7 (yedi) katlı (Bodrum kat + Zemin kat + 5 Normal katlı) ve Betonarme olarak inşa edilmiş A Blok?un, zemin Katındaki, 18 nolu Bağımsız Bölüm numaralı dükkandır. Bahse konu 104 ada, 71 nolu parselde A Blok (7 katlı) ve B Blok (6 katlı) olmak üzere 2 adet bina bulunmaktadır. Bahse konu 18 nolu Bağımsız bölüm Kars Caddesi?ne bakan A Bloktadır.104 Ada 71 Nolu Parsel için, Tapu Müdürlüğü tarafından dava dosyasına gönderilen ?Taşınmaza ait Tapu Kaydına? göre (14.07.2017 tarihli); Parselin Ana Taşınmaz niteliğinin Arsa, yüzölçümünün 1.549,64 m2, A Blok, Zemin Kat, 18 nolu bağımsız bölümün Arsa pay/paydasının 8/273, Bağımsız Bölüm niteliğinin Dükkan olduğu tespit edilmiştir.104 Ada 71 Nolu Parselde A ve B Blok olmak üzere iki adet Bina bulunmaktadır. A Blok?un, bodrum kat, zemin kat ve 5 normal kat olarak inşa edildiği görülmüş olup, söz konusu taşınmazın projesi ve Kat İrtifakı tapusu bilgileri Tapu Sicil Müdürlüğü?nde incelenmiş ve taşınmazın kat irtifakı alımına ilişkin dosyasındaki projede; A Blok, Zemin Kat, 18 nolu Bağımsız Bölümün alanı yaklaşık 36,00 m2 olarak hesap edilmiştir.1) 104 ada 71 nolu parseldeki binanın ruhsat durumu; Iğdır Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne sözlü olarak sorulmuş olup, söz konusu parseldeki binanın 6 katı için 30.12.1999 tarih, 183 nolu Yeni Yapı Ruhsatının düzenlendiği ifade edilmiştir. Ayrıca; Iğdır Belediye Başkanlığı (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) tarafından dava dosyasına gönderilen 25.09.2017 tarihli ve 9780 sayılı yazıda, 104 Ada 71 nolu parselin imar durumunun, Bitişik Nizam 4 (dört) kat (B-4) TİCK (ticari+konut) alanına tahsisli olduğu belirtilmiştir. Bu bilgilerden hareketle; bahse konu parsel üzerinde bulunan A ve B Bloktaki bütün bağımsız bölümlerin ruhsatlı olmadığı kanaatine varılmıştır.2) Dava konusuna esas parsel ve üzerindeki yapı; yapılaşma, yerleşim alanları içerisinde ve şehir merkezine çok yakın konumda olup, Kars Caddesi (Kazım Karabekir Caddesi) üzerinde, dört yol mevkiindedir. Ayrıca; söz konusu parsel; Iğdır Belediye Başkanlığı binasına yaklaşık 500 mt (kuşbakışı) mesafede, Iğdır Valiliği Binasına ise yaklaşık 550 mt (kuşbakışı) mesafededir.3) Söz konusu parseldeki, A Blok?un tam adresi; Iğdır, Merkez, Karaağaç Mahallesi, Keklik Sokakve Kars Caddesinin (Kazım Karabekir Caddesi) kesiştiği 1 numaralı Kardelen Apartman olup, 18 nolu Bağımsız bölüm numaralı (projeye göre)dükkan zemin katta pasaj içindedir.Belediye numarataj sistemi ile bağımsız bölüm numaraları uyuşmamakla birlikte, söz konusu A Blok, 18 nolu Bağımsız bölüm numaralı dükkan,Zemin Katta olup Pasaj girişine göre sağdaki ilk dükkan olan 15 nolu Bağımsız bölümden sonraki 3. dükkandır.) Söz konusu 104 ada 71 nolu parsel ve üzerindeki binaların, yukarıda belirtilen imar durumu, mevki ve konum özellikleri dikkate alındığında çok değerli (kıymetli) olduğu, ancak; parsel üzerindeki binanın eski oluşu ve 18 nolu bağımsız bölümün bulunduğu pasajın aktif kullanılmadığı, pasajdaki birçok dükkanın atıl olduğu sebeplerinden dolayı, bu hususların binalardaki (A ve B blok) bağımsız bölümlerin değerini düşüreceğikanaatine varılmıştır.Dava konusu 104 Ada 71 Nolu Parseldeki binalardan A Blok?un Zemin Katındaki, 18 nolu Bağımsız Bölüm (Dükkan) (Betonarme); Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik hizmetinde kullanılan III.SINIF B grubu yapı sınıfına girmektedir.Dava konusu parsel üzerindeki yapının yaklaşık olarak (10~20) yıllık olduğu tahmin edilmektedir.
Adresi :Mevcut bilgiler yukarıya derc edilmiştir
Yüzölçümü :Mevcut bilgiler yukarıya derc edilmiştir
Arsa Payı :Mevcut bilgiler yukarıya derc edilmiştir
İmar Durumu :Mevcut bilgiler yukarıya derc edilmiştir
Kıymeti : 37.757,60 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 19/04/2018 günü 10:10 – 10:15 arası
2. Satış Günü : 22/05/2018 günü 10:10 – 10:15 arası
Satış Yeri : (IĞDIR ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI) IĞDIR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ –
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Iğdır İl, Merkez İlçe, 104 Ada, 71 Parsel, KARAAĞAÇ Mahalle/Köy,Ufak Hark Mevkii, 104 ada, 71 nolu parselde, toplamda 7 (yedi) katlı (Bodrum kat + Zemin kat + 5 Normal katlı) ve Betonarme olarak inşa edilmiş A Blok?un, zemin Katındaki, 19 nolu Bağımsız Bölüm numaralı dükkandır. Bahse konu 104 ada, 71 nolu parselde A Blok (7 katlı) ve B Blok (6 katlı) olmak üzere 2 adet bina bulunmaktadır. Bahse konu 19 nolu Bağımsız bölüm Kars Caddesi?ne bakan A Bloktadır.104 Ada 71 Nolu Parsel için, Tapu Müdürlüğü tarafından dava dosyasına gönderilen ?Taşınmaza ait Tapu Kaydına? göre (14.07.2017 tarihli); Parselin Ana Taşınmaz niteliğinin Arsa,
yüzölçümünün 1.549,64 m2, A Blok, Zemin Kat, 19 nolu bağımsız bölümün Arsa pay/paydasının 8/273, Bağımsız Bölüm niteliğinin Dükkan olduğu ve 104 Ada 71 Nolu Parselde A ve B Blok olmak üzere iki adet Bina bulunmaktadır. A Blok?un, bodrum kat, zemin kat ve 5 normal kat olarak inşa edildiği görülmüş olup, söz konusu taşınmazın projesi ve Kat İrtifakı tapusu bilgileri Tapu Sicil Müdürlüğü?nde incelenmiş ve taşınmazın kat irtifakı alımına ilişkin dosyasındaki projede; A Blok, Zemin Kat, 19 nolu Bağımsız Bölümün alanı yaklaşık 31,00 m2 olarak hesap edilmiştir.1) 104 ada 71 nolu parseldeki binanın ruhsat durumu; Iğdır Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne sözlü olarak sorulmuş olup, söz konusu parseldeki binanın 6 katı için 30.12.1999 tarih, 183 nolu Yeni Yapı Ruhsatının düzenlendiği ifade edilmiştir. Ayrıca; Iğdır Belediye Başkanlığı (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) tarafından dava dosyasına gönderilen 25.09.2017 tarihli ve 9780 sayılı yazıda, 104 Ada 71 nolu parselin imar durumunun, Bitişik Nizam 4 (dört) kat (B-4) TİCK (ticari+konut) alanına tahsisli olduğu belirtilmiştir. Bu bilgilerden hareketle; bahse konu parsel üzerinde bulunan A ve B Bloktaki bütün bağımsız bölümlerin ruhsatlı olmadığı kanaatine varılmıştır. 2) Dava konusuna esas parsel ve üzerindeki yapı; yapılaşma, yerleşim alanları içerisinde ve şehir merkezine çok yakın konumda olup, Kars Caddesi (Kazım Karabekir Caddesi) üzerinde, dört yol mevkiindedir. Ayrıca; söz konusu parsel; Iğdır Belediye Başkanlığı binasına yaklaşık 500 mt (kuşbakışı) mesafede, Iğdır Valiliği Binasına ise yaklaşık 550 mt (kuşbakışı) mesafededir.3) Söz konusu parseldeki, A Blok?un tam adresi; Iğdır, Merkez, Karaağaç Mahallesi, Keklik Sokakve Kars Caddesinin (Kazım Karabekir Caddesi) kesiştiği 1 numaralı Kardelen Apartman olup, 19 nolu Bağımsız bölüm numaralı (projeye göre)dükkan zemin katta pasaj içindedir.Belediye numarataj sistemi ile bağımsız bölüm numaraları uyuşmamakla birlikte, söz konusu A Blok, 19 nolu Bağımsız bölüm numaralı dükkan,Zemin Katta olup Pasaj girişine göre sağdaki ilk dükkan olan 15 nolu Bağımsız bölümden sonraki 4. dükkandır.) Söz konusu 104 ada 71 nolu parsel ve üzerindeki binaların, yukarıda belirtilen imar durumu, mevki ve konum özellikleri dikkate alındığında çok değerli (kıymetli) olduğu, ancak; parsel üzerindeki binanın eski oluşu ve 19 nolu bağımsız bölümün bulunduğu pasajın aktif kullanılmadığı, pasajdaki birçok dükkanın atıl olduğu sebeplerinden dolayı, bu hususların binalardaki (A ve B blok) bağımsız bölümlerin değerini düşüreceğikanaatine varılmıştır.Dava konusu 104 Ada 71 Nolu Parseldeki binalardan A Blok?un Zemin Katındaki, 19 nolu Bağımsız Bölüm (Dükkan) (Betonarme); Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik hizmetinde kullanılan III.SINIF B grubu yapı sınıfına girmektedir.-Dava konusu parsel üzerindeki yapının yaklaşık olarak (10~20) yıllık olduğu tahmin edilmektedir.
Adresi :Mevcut bilgiler yukarıya derc edilmiştir
Yüzölçümü :Mevcut bilgiler yukarıya derc edilmiştir
Arsa Payı :Mevcut bilgiler yukarıya derc edilmiştir
İmar Durumu :Mevcut bilgiler yukarıya derc edilmiştir
Kıymeti : 34.405,60 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 19/04/2018 günü 10:20 – 10:25 arası
2. Satış Günü : 22/05/2018 günü 10:20 – 10:25 arası
Satış Yeri : (IĞDIR ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI) IĞDIR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ –
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1747 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/02/2018

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.