T.C. IGDIR 1. ASLIYE HUKUK MAHKEMESINDEN ESAS NO : 2019/488 Esas KAMULASTIRMA ILANI

KAMULASTIRILAN TASINMAZIN

BULUNDUGU YER                               : IGDIR /KARAKOYUNLU

MEVKII                                                : YARMA

ADA NO                                               : 101

PARSEL NO                                        : 952

YÜZÖLÇÜMÜ                                      : 409,97 m²

MALIKIN ADI VE SOYADI                     : ABDULLAH DALGA, GÜZELHAN TOKTAMISOGLU,

                                                             HOSHABER DALGA, KIZLARHAN OGUR, MUHTAR

                                                             DALGA, NAIM DALGA, SAYIM DALGA, SIMIZER DALGA

KAMULASTIRMAYI YAPAN

İDARENIN ADI                                     : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜGÜ

            Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2019/488 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

  1. a) Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), is bu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma islerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karsı düzeltim davası açabileceğiniz,
  2. b) Açılacak bu davalara husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerekeceği,
  3. c) Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karsı idari yargıda dava açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,
  4. d) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmesi,
  5. e) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 11/11/2019

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.