Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’ndan Kamuoyuna…

52

Yerel basında yayınlanan bazı haberlere istinaden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

“İlimiz Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 01.01.2014 ve 25.12.2014 tarihleri arasında yer alan faaliyet çizelgesi incelendiğinde; İlimiz Merkezi ile merkeze bağlı Köy ve Kasabalarda yaşayan fakir ve yardıma muhtaç ailelere, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Merkezi Olarak Yapılan Yardımlar başlığı altında yapılan yardımlardan (Şartlı eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Şartlı Gebelik Yardımı, Muhtaç Asker Ailesi Yardımı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı, Engelli Yakını Aylığı, Engelli Aylığı ve yaşlılık Aylığı) Toplamında 20519 kişiye l5.688.50l.6OTL yardım yapıldığı. Vakfın Öz Kaynaklarından Yapılan Yardımlar (Diğer Aile (nakdi) yardımı, Eğitim Yardımı, Gıda Yardımı. Yangın Yardımı. Yabancı Uyruklulara yapılan yardımlar. Sağlık Yardımı, Tek Seferlik Yardımlar vb.). toplamında 20506 haneye 1 .852.744,O9TL olmak üzere genel toplamında 41025 kişiye 17.541.254.69TL yardım yapılmıştır. Ayrıca İlimizdeki Karakoyunlu İlçe Rehabilitasyon Merkezinde bulunan aileler ve çocuklarımız için (39 Kişilik), Sevgi Evlerindeki çocuklarımız için (27kişilik) ve Iğdır Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan aileleriniz için (61 kişilik) giyim yardımı yapılmıştır. 6500 haneye 6500 Ton yakacak yardımı dağıtımına başlanmış olup dağıtım hali hazırda devam etmektedir. Şartlı Bağış yardımı olarak da 20 aileye yardım yapılmaktadır. Yapılan bu yardımlara rağmen zaman zaman yerel basında, bazı ailelerin mağdur oldukları, yardım alamadıkları yönünde haberler yayınlanmaktadır.

Habere konu ailelerimizin dosyaları tarafımızca incelendiğinde ailelerin kriterlerini taşımakta oldukları tüm yardımları almakta oldukları, yardımlar konusunda vakfımızın gerekli titizliği göstererek ailelerin mağdur edilmedikleri anlaşılmaktadır. Ayrıca kömür dağıtımı ile ilgili yayınlanan haberlerde, kömür dağıtımının alfabetik sıraya göre yapıldığı, kömür dağıtımına bu yıl geç kalındığı belirtilmiştir. Vatandaşlarımızın büyük bir bölümünün yaz aylarında yaylada olmaları. uygun kömür depolama alanının bulunmaması sebebiyle vakfımızca kömür dağıtımına her yıl kömür dağıtımına 9 ve 10. aylarda başlanmaktadır. 2014 yılına ait kömür istihkakımızdan ilk bölüm Kars Tren İstasyonundan 24.10.2014 tarihinde ilimize taşınmıştır. Bugüne kadar toplamda 2700Ton kömürün nakliyesi ve 2611 kişiye dağıtımı sağlanmıştır. Ayrıca dağıtımda herhangi bir alfabetik sıra uygulaması olmayıp, gelen kömürler hiç bekletilmeden dağıtım sağlanmaktadır. Demir yolunda belli bölgelerde tamirat olduğundan 16.12,2014 tarihinden sonra bir süre için kömür sevkiyatına ara verilmiştir. Tüm bu bilgiler ışığında kömür dağıtımı ile ilgili gecikmenin vakfımızdan kaynaklanan bir sebep ile olmadığı, ilimize kömür sevkiyatı olması halinde dağıtım hızlı bir şekilde sağlandığı anlaşılmaktadır. Geçmiş yıllarda yapılan kömür dağıtımı süresi dikkate alınarak, bu yılki kömür dağıtımının da aynı süre içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Vakfımız iş ve işlemleri sırasında: fakir ve yardıma muhtaç aileler hakkında gerekli inceleme ve araştırmalar titizlikle ( mahalli olarak ve Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden merkezi sorgulamalar olmak üzere) yapılmaktadır. Vakıf Mütevelli Heyetince rutin olarak yapılan toplantılarda vatandaşlarımızın durumları 3294 Sayılı Kanun Kapsamında adilane bir şeklide değerlendirilmekte ve müracaatçıların şatlarının uygun olduğu tüm yardımlardan faydalanması sağlanmaktadır. Yerel basında (çeşitli gazetelerde) zaman zaman yayınlanan haberlere istinaden: kamuoyu vicdanına yönelik böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur.”

 

Mevlüt ÖZMEN

Vali Yardımcısı

 

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.