SGK İl Müdürlüğü’nden Açıklama

            7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Son başvuru tarihi 30 Haziran olup, işveren ve sigortalılarımızın mağdur olmamaları için süreyi kaçırmamaları gerekmektedir.

            SGK İl Müdürlüğü olarak tüm personelimiz ile Kanunu anlatmak ve uygulamak üzere işveren sigortalılarımızın hizmetindeyiz.

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için Kanunun özeti başlıklar halinde anlatılmıştır:

-Yapılandırma Hangi Borçları Kapsıyor?

-31.03.2017 tarihinden önceki aylara ait olup 31.08.2017 tarih ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

 • Sigorta primi,
 • İşsizlik sigortası primi,
 • Sosyal güvenlik destek primi,
 • İsteğe bağlı sigorta primi, (gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dahil)
 • Topluluk sigortası primi,
 • Emeklilik keseneği, kurum karşılığı ve ek karşılık primi,
 •   Yaşlılık, emeklilik, malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510/41/b kapsamında                                          çalışan sigortalıların 2016/Şubat ayı ve öncesine ait sosyal güvenlik destek primleri,
 • Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
 • 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,
 • 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • 31.03.2017 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup, ilk taksit ödeme süresi olan 31.08.2017 tarihi sonuna kadar tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan idari para cezaları,
 • 31.03.2017 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan ve kanunun yayımı tarihinden önce (27.05.2017) tebliğ edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,
 • Asılları ödenen alacakların ödenmemiş fer’ileri
 • İşverenler ve üçüncü şahıslar tarafından iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödenmesi gereken rücu alacaklarından kanunun yayım tarihine kadar davası sonuçlanarak tahakkuk ettiği halde anılan tarih itibariyle ödenmemiş olanlar. (Rücu Alacakları)

Yapılandırma Ne Kazandırıyor?

            Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için

 ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden kanunun yayımlandığı 27.05.2017 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Peşin Ödeme Ne Sağlıyor ?

            Yapılandırılmış borçların peşin/ilk taksit ödeme süresinde (31.08.2017 tarihine kadar) tamamen ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %50’si silinecek, borç aslı ve hesaplanan Yİ-ÜFE’nin kalan % 50’si tahsil edilecek. Gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar terkin edilecektir.                          

            Ödeme ve Taksit Seçenekleri Nelerdir?

 • Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar için peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 18 taksite kadar (36 ay) ödeme imkânı getirilmiştir. • 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ikişer aylık dönemlerde ödene bilecektir.
 • 6 eşit taksit için %4,5
 • 9 eşit taksit için %8,3
 • 12 eşit taksit için %10,5
 • 18 eşit taksit için %15

 Oranında vade farkı uygulanacaktır.

2016 Yılında Yürürlüğe Giren 6736 Sayılı Kanun İle Yapılandırma Talebinde Bulunup Peşin/İlk Taksitini 31.05.2017 Tarihine Kadar Ödemeyenler Bu Yapılandırmadan (7020 SK) Faydalanabilir mi?

31 Mayıs 2017 tarihine kadar 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılıp da ilk taksit ya da peşin seçilmiş olması halinde peşin ödemeyi yapmayanların bu kanun (6736) kapsamındaki yapılandırılmış borçları 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılamayacaktır.

GSS borcu olan sigortalılarımız bu yapılandırmadan nasıl faydalanabilir?

Ne Zaman ve Nereye Başvurabilirim?

            Genel sağlık sigortalılarının prim borçları 6824 sayılı Kanunla re’sen yapılandırılmış olup, 01.04.2017 tarihi öncesi ödenmemiş olan 60/1 (g) kapsamındaki GSS borçları 53,33 TL’ den yeniden hesaplanarak, 01.05.2017 tarihinden itibaren 12 ay içinde (30.04.2018 tarihine kadar) ister peşin ister kendi belirleyecekleri taksitler halinde gecikme zammı ve gecikme cezası ile vade farkı alınmaksızın Kurumumuzla anlaşmalı bankalar aracılığıyla (GSS 6824 prim tahsilatı menüsünden) ödeyebilmektedirler. Dolayısıyla bu borçlar 7020 sayılı Kanun kapsamında değildir.

 

 

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.