Prof. Dr. Necmettin Tozlu Iğdır’da Konferans Verdi

Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğünün davetlisi olarak Iğdır’a gelen Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu “Eğitim Felsefesi öğretmenlik, öğretmenlik mesleki etiği, öğretmenlik misyonu milli manevi ve evrensel sorumlulukları” konulu konferans verdi.
Kültür sarayı salonunda Din dersi öğretmenleri ve İmam Hatip Ortaokulu, lisesi idarecilerine yönelik gerçekleşen konferansın açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Budanur yaptı. Budanur yaptığı konuşmada Döğep yani ( Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Gelişim Proğramı) çerçevesinde hazırlanan Eğitim felsefesi, öğretmenlik mesleği ve vizyonu konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Değerli Arkadaşlar / Kıymetli hocalarımızın engin tecrübelerinden, faydalanmak, sizlerin bilgi ve becerilerinize katkı sağlayacağı gibi bundan sonraki meslek hayatınızda da sizlere yol gösterici olacaktır. Henüz mesleğinin baharında olan, siz değerli öğretmen arkadaşlarımın da bu bilinç ve şuurla hareket edeceğinizden Milli ve manevi değerlere önem veren atalarına saygılı, göğsü vatan millet sevgisiyle dolu dolu imanlı gençler yetiştireceğinizden şüphem yoktur.Sizlere bundan sonraki meslek hayatınızda başarılar dilerken.Konferansımızın hazırlanmasından emeği geçen başta saygı değer hocalarımız, yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere herkese teşekkür ederim.Bu çerçevede bugün Prof. Dr. Necmettin Tozlu Hocamız Bayburt’tan gelerek eğitim konusunda ufkumuzu açacağına, medeniyet tasavvuru noktasında önemli ipuçları vereceğine inanıyorum. Konferansın verimli geçmesi temennisi ile hepinize başarılar diliyorum” dedi. Şube müdürü Yakup Alhan’da yaptığı konuşmada Devletlerin gelişmesini sağlayan en önemli unsurların başında vatandaşlarına sundukları eğitimin kalitesi gelmektedir. İçinde bulunduğumuz bilişim çağında yaşanmakta olan sosyal, ekonomik ve teknolojik alandaki hızlı ve sürekli değişmeler öğretmenin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini zorunlu bir hale getirmiştir.
Bu açıdan eğitim kurumlarına daha kaliteli eğitim hizmeti vermeleri noktasında baskılar artmaktadır. Öyle ki gerek okul seçimi, gerekse öğretmen seçimi konusunda yaşadığımız şehirde, mahallede velilerden yoğun bir baskı ve talep gelmektedir. Bununla birlikte öğrencilerden de okul yönetimlerine derslerine girecek öğretmenlerle ilgili istekler olmaktadır. Eğitim sisteminde öğrenci öğrenmesini etkileyen onlarca değişken içerisinde öğretmenin kalitesi ve öğretmene sunulan mesleki gelişim faaliyetleri büyük önem arz etmektedir. Nitekim Yüce Allah Necm / 39-40. Ayetlerde “ Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve çalışması da ileride görülecektir.” Emriyle bizlere ancak ektiğimizi biçebileceğimizi göstermektedir. Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yayımlanan “Öğretmenlik esleği Genel Yeterlikleri”bağlamında öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin; mesleki bilgi,beceri, tutum ve değerler alanındaki elişimlerine katkı sağlamak amacıyla Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz tarafından “ Öğretmen ve yönetici Gelişim Programı” hazırlanmıştır. Söz konusu program ile okul ve kurumlarımızda görev yapan öğretmen ve yöneticilerimizin; Alan bilgilerini sürekli güncellemelerini ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak Alanının öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkim olmalarını, Eğitim-öğretim süreçlerinin iyi planlanmasında, bütün öğrencileri kapsayacak etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamlarının oluşturulmasında, öğretme ve öğrenme süreçlerinin yönetiminde etkin olmaları için bilgi ve becerilerini arttırmalarını, Öğrencilerin gelişimini destekleyici tutumlar ve öğretmenlik uygulamalarına yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmelerini, Öğretmenlik mesleğindeki bilgi, birikim ve tecrübelerini meslektaşları ile istişare etmelerini ve paylaşmalarını, Millî, manevî, ahlâkî, insanî ve kültürel değerlerimizin eğitime yansımalarını gözetmelerini, Kültürel çeşitliliklerimizi ve eğitimle olan ilişkisini fark etmelerini, Öz değerlendirme yaparak, kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik çalışmalara katılmalarını, Bakanlığımızın ve Genel Müdürlüğümüzün eğitim politikaları, öncelikleri ve yeni uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak hedeflenmiştir. Başta değerli hocamız prof dr.Necmettin tozlu ya, desteklerini esirgemeyen sayın valimize ve sayın il milli eğitim müdürümüze teşekkürlerimizi sunar bu konferansın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Eğitimin insanla ilgili olduğunu ve insanla ilgili her şeye değinmek gerektiğini belirterek konferansına başlayan Tozlu, modern eğitimin; kabuğunda söylenip de içeriğinde verilmeyen hürriyet meselesi olduğuna dair açıklamalar yaptı. Eğitimin içeriğinde zorlama olduğunu zorlama olmadığında eğitim ve öğretimin olmayacağını anlatan Tozlu, eğitimin insanın nefsine bırakılırsa gerçekleşmeyeceğini ifade etti.
Eğitimin belirleyiciler çerçevesinde yapılmadığında gerçek bir eğitim olmayacağını açıklayan Tozlu, eğitimin ele alındığında insanın ele alındığını insanın ele alındığında ise insanla ilgili her şeyin ele alındığını söyledi. Eğitim felsefesi denildiğinde siyasetin, ekonominin, felsefenin ele alındığını dile getirdi.
Türkiye’de devrimci, ideolog ve bir kısım siyasetçilerin eğitimi ele geçirmeye çalıştığını vurgulayan Tozlu, bu durumda eğitim ele geçirildiğinde her şeyin ele geçirilmiş olacağını sandıklarını bu durumun ise istenmeyen, beklenmeyen sonuçları doğurabildiğini örneklerle anlattı.
Eğitimde taklitten uzak, totaliter modern eğitim felsefelerinden uzak yeni bir dünya kurulması gerektiğinin üzerinde duran Tozlu, “Modern eğitim felsefeleri aslında birbirleriyle çatışkan. Birçok özellikleri var bize uymayan. Hürriyetçi olduğunu iddia eder ama kesinlikle totaliterdir. Modern eğitim felsefelerinin bütün amaçları dünyada insana bir yer açmaktır. Bizim de eğitim sistemimiz 200 yıldır modern eğitim felsefelerini taklit ile meşgul. Bu taklitten bir şey çıkmaz. Modern eğitim paradigmaları, felsefeleri, kalıbının kesinlikle farklılaştırılması lazım. Modern eğitim felsefeleri kurulurken bunu kuran düşünürler dediler ki klasik eğitimden, eski Hristiyan eğitimlerinden hiçbir şey almayacağız. Çünkü ne alırsak bizi bulandırır. Onlar dünyalarını böyle kurdular. Biz farklı bir dünya kuruyoruz.
Ben şimdi diyorum ki modern eğitim felsefelerinden bir şey almamak üzere sanki onlar bir tufana uğramış ta hiçbir parçası bize kalmamış gibi onlardan hiçbir şey almamak üzere bir yenidünya keşfedeceksin, bir yenidünya oluşturacaksın. Eğitimini onun üstüne oluşturacaksın. Peki, nasıl bir eğitim? Sebep ne? Sebep insanın kaybolmasıdır. Başsız, kalpsiz, gaflet içinde bir insan. Niçin yaratıldığının anlamını bilmeyen bir insan. Bizim eğitimimizin ana öbeği kamil insan yetiştirmektir.” dedi.
İNSANI-I KAMİL YETİŞTİRMENİN YEGÂNE METODU: SEVGİ
İnsanı-ı kâmil yetiştirmenin yegane yoluna da değinen Tozlu şöyle devam etti: “İnsan-ı kamil var ederken metodumuz sevgi olacak. İnsanı sevmenin hiçbir ilkesi olmaz. İnsanı insan olduğu için seveceksin. Sevginin kaynağı Allah´tır. Sevginin kaynağı Allah olunca ben seni de severim öbürünü de severim. Biz sevgi tohumunu kalbimize atacağız. Bunun için de kalpler arındırılacak ki kalp büyüsün. Kalp büyüdüğünde sen bütün kainatı onun içine alırsın. Sevgi bizim dünyamızın esasıdır. Bizim kuracağımız dünya farklı bir dünya olacak metodu da sevgi olacak. Dünyaya farklı bir lisanla hükmederiz. Hükmetme değil de cezp ederiz.” dedi.
Konferans sonunda Prof. Dr. Tozlu´ya Milli Eğitim müdürü Ercan Budanur tarafından plaket takdim edildi.

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.