KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ AÇIKLANDI

            Iğdır Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Yolcu, Kirsal Kalkinma Destekleri̇  kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliğinin  Yayınlandığını açıkladı.

Iğdır Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Yolcu,yapmıy olduğu açıklamada şunları kaydetti;  2.8.2019 / GÖSTERİM SAYSI :
            Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2019/30 ) 02 Ağustos 2019 gün ve 30850 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
1-TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIM KONULARI

a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
ç) Soğuk hava deposu,
d) Çelik silo,
e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
2-HİBEYE ESAS PROJE TUTARI
a) Başvuruda bulunanların tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde, 1. maddenin a,b,c,ç,d,e,f,g ve ğ fıkralarında belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurulardan 2.500.000 TL, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 1.750.000 TL, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 1.250.000 TL,
b) Başvuruda bulunanların gerçek kişiler olması halinde, 1. maddenin a,b,c,ç,d,e,f,g ve ğ fıkralarında belirtilen yatırım konularında; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 1.250.000 TL, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 1.000.000 TL, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 750.000 TL, üst limitini geçemez.
(2) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; 1. maddenin h fıkrasında belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı 500.000 TL üst limitini geçemez.
(3) Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 50.000 TL’dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.
(4) Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.
(5) Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.
(6) Proje toplam tutarının; bu maddede belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.
(7) Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanır.
3- YATIRIM SÜRESİ
Yatırım projeleri,  15/11/2020 tarihine kadar tamamlanmalıdır.
4- BAŞVURU SAHİPLERİNDE ARANILACAK ÖZELLİKLER
1- Kırsal ekonomik alt yapı konularından el sanatları ve katma değerli ürünler hariç başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.
2- Tüm yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan; a) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,  b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ile bunların üst birlikleri,
İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.
ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşların proje başvurusu, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.
3- Tüm yatırımlara yönelik proje konularında başvuran tüzel kişiler idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olmalıdır. Tüzel kişilerin başvuru aşamasında idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütnameyi başvuru ekinde sunmaları gerekir.
5- BAŞVURU YERİ VE ZAMANI
02 Ağustos 2019 gününden itibaren Altmış (60) gün içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığımız internet sitesinden (www.tarimorman.gov.tr ) elektronik ağ üzerinden yapılır. Son başvuru tarihi; 30 EYLÜL 2019

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.