İnşaatlarda İş ve İşçi Kazalarına Son!

ase2

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, inşaat sektöründe çalışanların iş sırasında maruz kaldıkları riskleri azaltmak amacıyla hazırladığı Ahşap, Çelik ve Alüminyum Alaşım Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliği 19/09/2014 tarih ve 29124 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Söz konusu tebliğe ilişkin Yapı Denetim Şube Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu sunum, İlimiz ruhsat veren idareler, yapı denetim kuruluşları, inşaat mühendisleri, sektör temsilcileri ve teknik personellerimizin katılımıyla 08.04.2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 Tebliğ ile dış iskele yüksekliğinin 13.50 metreyi aşması halinde iskelenin tamamının ön yapımlı çelik veya alüminyum alaşım bileşenlerden oluşması şartı getirildi. Bu iskelelerin statik hesap ve detay çizimlerinin proje müellifince yapılması ve yapı ruhsatı alma aşamasında diğer statik projelerle birlikte idareye sunulması zorunlu hale gelmiştir. 01.07.2015 tarihinden sonra yapı ruhsatı alınan inşaatlarda dış cephe iş iskelelerinin uygulama ve söküm dahil tüm aşamaları yüklenici, şantiye şefi, ruhsat vermeye yetkili İdare ve yapı denetim kuruluşu ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarınca izlenecek ve denetlenecektir. 01.07.2015 tarihinden önce yapımı tamamlanmış olan mevcut binalarda onarım yapıldığı takdirde kullanılacak dış cephe iskeleler ise 3194 sayılı kanunun 21. maddesi gereği ruhsatta değişiklik yapmaya yetkili, ruhsat veren idareler tarafından denetlenecektir.

Tebliğin bir diğer önemli düzenlemesi de inşaat çevresinden geçen yayalara ilişkin olmuştur. Özellikle yola bakan cephelerde yapılacak çalışma esnasında bölgeyi kullanan insanların alet, edevat ve yapı malzemesi düşmesi sonucu zarar görmelerinin önlenmesi amacıyla da tebliğde bir hüküm bulunmaktadır. Buna göre yola bakan cephelerin levha, branda ya da perde ile kapatılması zorunlu hale gelmiştir.

Tebliğ ile inşaat sahibi, TSE belgeli iskele kullanacağını beyan ederse, bu iskeleyi üreten firmanın hesap ve detay çizimleri statik projede kabul edilecek. Böylece TSE belgeli çelik veya alüminyum alaşım iş iskelelerinin kullanılmasında artış olacaktır.

Yasal düzenleme doğrultusunda yapılacak uygulamalar ve denetimler sonucunda iş ve işçi kazalarının asgariye ineceği konusun da görüş birliğine varılmıştır. İl Müdürlüğü olarak söz konusu yasal düzenlemenin uygulanmasında 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu kapsamında üzerimize düşen denetimlerimiz devam edecektir.

 

 

 

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.