İLA N TİGEM KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İşletmemizde bulunan 90 Baş Melez ve 21 Baş Montofon olmak üzere toplam 111 baş sığır partiler halinde açık artırma usulü ile satılacaktır.

  1. İhale, 24.07.2018 Perşembe günü saat 14.00’de İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği taktirde ihale 31.07.2018 Perşembe günü aynı şartlarda tekrar edilecektir.
  2. Tahmin edilen bedel, geçici teminat ve partilere ait diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
       Parti
No
İHALE EDİLEN REFORME HAYVANIN
CİNSİ VE IRKI
Miktarı
(Baş)
Ortalama
Canlı Ağırlığı
(Kg)
Muhammen
Fiyatı
(TL/Kg)
Muhammen
Tutarı                (TL)
 Geçici Teminat                                 (TL)
1. Melez Sığır (Düve) 20 280 10,00     56.000,00    2.800,00
2. Melez Sığır (Düve) 20 280 10,00 56.000,00 2.800,00
3. Melez Sığır (Düve) 20 280 10,00 56.000,00 2.800,00
4. Melez Sığır (Düve) 20 280 10,00 56.000,00 2.800,00
5. Melez Sığır (Düve) 10 280 10,00 28.000,00 1.400,00
6. Montofon Sığır (Düve) 21 360 12,00 90.720,00 4.536,00
T  O  P  L  A  M 111     342.720,00 TL  17.136,00 TL
  1. İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 5’i nispetinde olup, 136,00 TL’ dır. Kesin teminat ise ihale tutarının % 10’dur.
  2. Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.
  3. Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmenin T.C. Ziraat Bankası Aralık Şubesi nezdindeki TR040001000669059943785220 nolu hesabına yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
  4. İhale ile ilgili şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA), ile İşletmemizde görülebilir.
  1. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3./g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.

KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ

MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES            :                                 

Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü -Aralık/IĞDIR

     Tel…           : 0.476.4113737/4113738

     Faks           : 0.476.4235065

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.