İl Meclisinden HES’e Onay Çıkmadı

kj

Tuzluca’nın Acıçay Köyü’nde yapılan ve Lisanslı Bayra HES Projesi’ne ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanmak üzere Iğdır İl Genel Meclisine gelen talep, meclis üyelerinin oy birliği ile reddedildi.

Iğdır İl Genel Meclis gündemine gelen HES projesi, Meclis komisyonu tarafından incelendikten sonra, meclis’e geldi ve gerekçeleri gösterilerek Reddine karar verildi.

 Konuyla alakalı Iğdır İl Genel Meclis Başkanı Abdulkadir Özsular yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“İlimiz Tuzluca İlçesi Acıçay üzerinde yapımı sürdürülen lisanslı Bayra HES Projesi’ne ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylanması” hususunda daha önceden hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu il genel meclisinin 07.07.2014 tarih ve 108 sayılı kararı ile  raporda belirtilen gerekçelerden dolayı konunun ertelenerek ileriki bir tarihte görüşülmesine karar verilmiştir.

İlgili meclis kararı gereği konunun tekrardan gündeme alınarak bir karara bağlanması hususundaki sözlü önergemin gündeme alınmasını talep ediyorum.

Daha önceden komisyonumuza havale edilmişti ancak bize gerekli olan bilgi ve belgeler zamanında ulaştırılamamıştı ve meclis kararı gereği ileriki bir tarihe ertelenmişti, biz komisyon üyeleri olarak meclis çalışmaları haricinde mevcut konu üzerinde beli aralıklarla çalışmalarımızı yürüttük ve bir sonuca vardık, ilgili çalışmalarımız ve tespitlerimiz doğrultusunda aşağıdaki gerekçeler doğrultusunda konunun reddi yönünde bir karar vardık.

RED ETME GEREKÇESİ

1)      1\1000.000 ölçekli çevre düzeni planına esas 1\5000 ölçekli nazım imar planı ve 1\1000 ölçekli uygulama imar planı olmadan bu planlar onaylanmadan inşaat faaliyetinin başlaması bu inşaat faaliyetinin hangi karara göre gerçekleştiği sorun teşkil etmektedir.

2)      Kamulaştırma işlemlerinin yapılıp yapılmadığının belirsiz olması ve 2942 sayılı yasanın ilgili hükümlerine göre hareket edilmemesinin sorun teşkil etmesi

 3)      Çevre sakinlerinin ve köy muhtarlarının başvurularında açıkladıkları sebeplerin ilgili idarelerce dikkate alınmamış olması.

4)      İnşaat faaliyetinin sürdüğü bölgede yapılan çalışmalar ve alınan önlemler konusunda yeterli bilgi verilmediğinin anlaşılması

 5)      Bu kapsamda; Uygun görüş bildiren Kurumların hangi yasal mevzuatı gerekçe göstererek uygun görüş bildirmiş olduğunun anlaşılamadığı,  HES projesi inşaatının (İmar onayından) sonra başlaması gerektiği, 5491 sayılı Çevre kanununda değişiklik yapılmasına dair kanuna istinaden çıkarılan yönetmeliklerin ilgili hükümlerine ve  mevzuata uyulmadığı, ekolojik dengenin bozulmasına çevrenin korunmadığına ve geliştirilmesine yönelik tedbirlere riayet edilmediği şartıyla düşünülen bahse konu olan değişiklikler yapılandığı ve ÇED yönetmeliği hükümlerine uyulmadığı anlaşıldığından.

Ayrıca İmar Kanunu Plansız alanlar yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince, Kamu kuruluşlarınca yapılan veya yapıtırılacak olan enerji, sulama, tabii kaynaklar ulaştırma ve benzeri hizmetler ile ilgili tesisler ve bunların müstemilatı için ruhsat alınmasına gerek olmayıp, yatırımcı kamu kuruluşuna yazılı olarak ilgili idareye inşaata başladığının bildirilmesi yeterlidir. Denmektedir. Bu yasaya göre konunun neden İl Genel Meclisinin gündemine geldiği anlaşılamamaktadır.

Bununla beraber HES’in zararları göz önünde bulundurulduğunda HES ekosistemin en büyük düşmanıdır, bunun yanısıra  HES”ler üretime geçtiğinde çalışan sayısı 5 kişiyi geçmeyecek, HES santrallerinde  köylüler değil, mühendisler çalışacaktır. Hayatını tarımla kazanan köylü, suyu, toprağı elinden alındığında şehirlerdeki işsizler ordusuna katılacaktır.

Suyu kalmadığı için tarım yapamayan köylü göç etmek zorunda kalacaktır. Topraklarını yok pahasına şirketlere satacaktır. HES nedeniyle vadilerdeki sulamaya muhtaç tarım arazileri susuz kalacaktır. Hayatları derelere bağlı köylüye zar zor yeten suyun yüzde 90”ı elektrik üretmek için alınıp özel şirketlere satılacaktır. Derelerin beslediği hayvanlara, bitkilere ve o vadilerde yaşayan insanlara suyun sadece %10 u bırakılacak, Sadece köylüler değil, köylerde üretilen yiyeceklerin veriminin azalması veya tamamen yok olmasıyla şehirlerdeki meyve sebzelerin fiyatı  fahiş oranlarda artacaktır.

 HES inşaatlarında milyonlarca ağaç kesilecek, Kesilen ağaçlar nedeniyle vadiler çölleşecek, heyelanlar yaşanacak HES”in elektrik iletim hattı için milyonlarca dönüm arazide ormanlar yok olacaktır. Kısacası Ekolojik denge bozulmuş olacaktır. dedi…

 

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.