II. Uluslararası Türk Kültüründe Ağrı Dağı Sempozyumu 17-18 Eylül 2015-Tarihinde Iğdır’da Düzenlenecektir

8

5137 m. yüksekliği ile Ağrı Dağı hem Anadolu’nun en görkemli yükseltisi, hem de Türk Dünyası’nın en kutsal dağıdır. Anadolu’nun ve hatta tüm Ortadoğu’nun en ünlü dağı olan Ağrı, hiçbir dağa nasip olmayan tarihsel efsanelere sahiptir. Kitabı Mukaddes’te (Tevrat’ta) “r-r-t” olarak geçen dağ, daha sonraki dönemlerde Ararat adını almıştır. Aslında “r-r-t”, M. Ö. 9.- 7. yüzyıllar arasında Doğu Anadolu merkez olmak üzere Transkafkasya ve Kuzeybatı İran Bölgesi’nde çok güçlü bir krallık kuran Urartu’nun İbranice adıdır. Bu yüzden Tevrat’ta geçen “Hari Ararat = Dağlık Ararat” deyiminin Ermenice ile uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Bilindiği gibi Ermeniler Ağrı Dağı’na, Masis adını vermektedir.

Büyük tufandan sonra Nuh’un Gemisi’nin bu dağın üzerine oturduğuna inanılmaktadır. İlginçtir ki günümüzde bile bölge halkı bu geminin dağın zirvesinde bulunduğunu, ancak bu gemiyi kimsenin görmesini ve zarar vermesini istemediğinden, buzulların altında saklanıldığına inanmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak, Türk Halk Edebiyatı’nda, çok sayıda şiir yazılmıştır.

İnsanların gönlüne taht kuran Ağrı Dağı üzerine, yüzlerce yıldan beri çok sayıda şiir, mani, türkü ve destan yazılmıştır. Diğer dağlara bu kadar çok şiir, mani, türkü ve destanın yazılmadığını göz önüne alacak olursak, Ağrı Dağı’nın Türk Kültürü ve Edebiyatında çok önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir.

 Araştırmacı-Eğitimci-Yazar Ziya Zakir ACAR , Ağrı Dağı ve yakın çevresinin Tarih, Arkeoloji, Prehistorya, Sanat Tarihi, Coğrafya, Jeoloji, Ekonomi, Turizm, Etnografya, Dil ve Edebiyat, Teoloji, Spor, Doğal Çevre ve Kültür Varlıklarını kapsamlı bir şekilde ele alarak 17-18 Eylül 2015 tarihleri arasında Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Destekleme ve Yaşatma Derneği ile Iğdır Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde, II. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜNDE AĞRI DAĞI SEMPOZYUMU düzenlenecektir.”dedi.

Araştırmacı-Eğitimci-Yazar Ziya Zakir ACAR, Sempozyumda Ağrı Dağı’nın Türk kültür tarihinde önemi ile Ağrı Dağı ve yakın çevresinin tarihi ve doğal zenginliklerinin korunması, yaşatılması ve turizme açılarak daha iyi değerlendirilmesi konusunda bir dizi karar alınacaktır. Sempozyumun dili ulusal kimliğimizin öne çıkarılması açısından Türkçe veya Avrupa ülkelerinin dillerinden biri olacaktır. “şeklinde konuştu.

Acar, Düzenleyecek etkinlikte II. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜNDE AĞRI DAĞI SEMPOZYUMU’na bir bildiri ile katılmanız bizleri mutlu edecektir.

Iı. Uluslararası Türk Kültüründe Ağrı Dağı Sempozyumu

Genel Konu Başlıkları

(17-18 Eylül 2015-Iğdır)

Tarih

Prehistorya Ve Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Madencilik Tarihi, Coğrafya

Jeoloji, Üretim Ekonomisi, Kültürel Ve Doğal Miras, Sözlü Ve Yazılı Edebiyat, Etnografya

Halk İnançları Ve Yatırlar, Gelenksel El Sanatları, Güzel Sanatlar, Turizm, Spor, Folklor Ve Müzik, Tarım Ve Hayvancılık Ekonomisi, Geleneksel Mutfak Kültürü Ve Yemekleri Konulu Başlıklar Altında Anlatılacak.

 

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.