Iğdır’da Vergi Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

SS

Iğdır Defterdarı Durak Sercan, vatandaşları uyararak, yapılan alışverişlerde mutlaka fiş almaları gerektiğini söyledi.

Defterdar Sercan, Ekiplerimiz yaptıkları denetimlerde alışveriş sonrası fişini vermeyen işletmeyi tespit ettikleri anda cezai işlem uygulayacaktır. Bu gibi duruma düşmemeleri için mutlaka mükelleflerin yapılan alışverişlerde fiş belgesini müşteriye vermesini istiyoruz.”

Alışverişlerde yapılan harcamaların fişle birlikte kayıt altına alındığını ve devlete vergi olarak döndüğünü belirten Defterdar Durak Sercan, “Yapılan bütün alışverişlerde fiş almak vatandaşlık görevidir. Vergi ödemenin en temel ilkelerinden biri, toplumsal sınıf ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşların bu görevi yerine getirmesidir. Bu sayede devletimize kaynak yaratarak yatırım ve harcamaların karşılanması ve büyümeye de katkıda bulunmuş oluruz.” dedi.Devletin sağlamakla yükümlü olduğu sağlık, güvenlik, eğitim gibi temel hizmetleri ve alt yapı hizmetlerinin gerçekleşmesinin vergi ile gerçekleştirildiğini ifade eden Defterdar Sercan, “Ailece her türlü yaptığımız harcamalarımızda mutlaka harcama belgesi olan fişimizi almalıyız. Bu belgeyi almaz isek hem biz hem de alışveriş yaptığımız kişi vergi ödeme görevini yerine getirmemiş olur. Bu durumda kaybeden hem devletimiz hem de biz oluruz. Vergi ödemek bir ülkede yaşayan her vatandaşın en kutsal görevi olduğu gibi anayasal da bir yükümlülüktür.

Bu bakımdan her birey alışverişlerinde mutlaka fişini almalı ve bunu alışkanlık haline getirilmesini istiyoruz.” diye konuştu.

Defterdar Durak Sercan, Bu kapsamda, Defterdarlığımızca görevlendirilen yetkili personeller tarafından yaygın yoğun vergi denetimlerimiz devam etmekte olup, mükelleflerimizin cezai müeyyidelerle karşılaşmamaları için belge düzenine titizlikle uymaları gerekmektedir.

Öte yandan 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 353/3 ncü maddesine göre alış-veriş yapan vatandaşlarımızın da fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, erbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu biletlerini almadıklarının tespit edilmesi halinde cezai müeyyidelerle karşılaşacaklarından söz konusu belgelerin alınması yönünde daha hassas davranmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan yine mükelleflerimizin VUK’un 153 ve 257 nci maddeleri arasında yer verilen; Bildirim, Defter tutma v.b. ödev ve yükümlülükler düzenlenmiş olup söz konusu ödev ve yükümlülüklere uyulmaması halinde küçümsenmeyecek cezalarla karşılaşılacak olup, bu tür cezalarla  arşılaşılmaması en içten temennimizdir.

Örneğin işe başlama bildirimlerinin işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde, işi bırakma ve değişikliklerin olayın vukuu bulduğu tarihten itibaren bir aya içerisinde bağlı bulunan vergi dairesine yazılı olarak bildirmek zorunludur.

Gelir Vergisi mükellefleri ile sermaye şirketleri her yıl mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi  miktarlarını gösteren levhayı almak ve merkezlerinde, şubelerinde satış bulundurmak zorundadırlar.

100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler 1/10/2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorundadırlar. Ayrıca Ödeme Kaydedici Cihaz kullanmak zorunda olan diğer mükelleflerimiz de 1/1/2016 tarihinden itibaren tarihinden itibaren cihazlardan EFT- POS özellikli cihazları kullanmak zorundadırlar Öte yandan mükelleflerimizin Ödeme Kaydedici Cihaz levhasını almaları ve iş yerlerine asmaları gerekmektedir.

 

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.