Iğdır Üniversitesine Bağlı Kafkasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu

            Iğdır Üniversitesine bağlı Kafkasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Merkez’in çalışma esaslarını düzenleyen yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte kuruldu.

Iğdır Üniversitesi Kafkasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; Türkiye ile Kafkas ülkeleri, özerk cumhuriyetleri ve Kafkas toplulukları arasındaki politik, ekonomik, kültürel iş birliğinin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapacak. Merkez, bu araştırmalar yoluyla bilgi birikimi oluşturacak ve bu bilgi birikiminin, Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda söz konusu ülke ve topluluklar ile Türkiye’deki ilgili kuruluşlarla paylaşımını sağlayacak.

Merkez’in faaliyet alanları şunlar:

  1. a) Türkiye-Kafkasya ilişkileri ile bu bölgede bulunan cumhuriyetler ve toplulukların tarihi, kültürü, ekonomisi ve edebiyatı hakkında araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek.
  2. b) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren stratejik araştırma merkezleriyle birlikte enstitüler ve üniversitelerle iş birliği imkânlarını geliştirmek, bilgi alışverişinde bulunmak.
  3. c) Türkiye’de ve söz konusu ülkelerde bu faaliyet alanlarında çalışan bilim adamları ile iş birliği yapmak.

ç) Görev alanı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası konferans, proje yapmak, seminer, kongre, panel, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak.

  1. d) Üniversitede faaliyet alanı ile ilgili bölgesel ve küresel kapsamda uzmanlar, deneyimli elemanlar ve öğrenciler yetiştirmek, bu amaçla eğitim ve araştırmaya yönelik kurslar ve programlar düzenlemek ve sertifikalar vermek.
  2. e) Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, akademiler ve enstitüler ile öğretim elemanı, araştırmacı ve lisansüstü öğrenci değişimini sağlamak.
  3. f) Bilimsel araştırma ve incelemeler sonucunda elde edilen bilgileri kitap, makale ve rapor halinde yayımlamak.

 

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.