Iğdır Üniversitesi Kız Yurdunda Kedi Dehşeti

 

Iğdır Üniversitesi kız yurdunda bir öğrencinin çamaşır makinesine attığı kediyi vahşice öldürdüğü iddiası kamuoyunun tepkilerine yol açtı. Birçok sivil toplum kuruluşu ve şahsiyet suç duyurusunda bulundu. STK’ların yaptıkları suç duyurularından birisini dikkatlerinize sunuyoruz:

“Konu: Iğdır Üniversitesi kız yurdunda çamaşır makinesine attığı kediyi vahşice öldüren ileri derecede psikolojik rahatsızlığı olan öğrenci, ailesi ve yurt yönetimi hakkında soruşturma açılması talebimiz.

Bigi ve Dağıtım: Bimer, Orman Su İşleri Bakanlığı-Bölge ve İl Şube Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı-İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ; Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri D. Başkanlığı- Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri D. Başkanlığı -Koruyucu ve Önleyici Hizmetler D. Başkanlığı -Eğitim ve Toplumsal Destek Hizmetleri D. Başkanlığı-Iğdır İl Müdürlüğü, Iğdır Üniversitesi, Emniyet Genel Müdürlüğü- Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü-Çocuk Şube Müdürlüğü, Basın Kuruluşları

Yasal Dayanak: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevlerince gerekli uygulamalar,  5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 3201 Emniyet Teşkilatı Kanunu, Öğrenci Yurtları Yönetmeliği, Öğrenci Yurtları Kural ve İlke Mevzuatı

IĞDIR VALİLİĞİ YÜKSEK MAKAMINA,

 Iğdır Üniversitesi kız yurdunda ileri derecede psikolojik rahatsızlığı bulunan bir öğrencinin çamaşır makinesine attığı bir kediyi, makineyi çalıştırarak vahşice öldürdüğü bilgileri tarafımıza ulaşmıştır.

 Sosyal medyada yer alan görüntü ve haberlere ek olarak ileri seviyede psikolojik rahatsızlığı olan bu öğrencinin, yurt yönetimince kimliği bilindiği halde saklanarak olayın ört bas edilmek istendiği bilgileri de tarafımıza ulaşmıştır. Söz konusu vahşeti yapan hasta ruhlu öğrencinin hayvana şiddetin yanı sıra diğer öğrencilere yönelik istismarı olduğu konusunda da duyumlar mevcuttur.

Bu bağlamda aşağıdaki hususlar için ilgili yasalar çerçevesinde ilgili kurumlar nezdinde istihbari çalışma başlatılıp söz konusu ileri seviyede psikolojik sorunlu öğrencinin, yurtta bulunan diğer öğrencilere yönelik istismarı konusundaki bilgilerinde doğruluğunun araştırılması, soruşturma açılmasını ve konuya ilişkin adli – idari işlem ve koruyucu sosyal politikalar çerçevesinde tedbirler alınmasını talep ediyoruz.

Her türlü sapkınlığın ve vahşetin azami seviyeye çıktığı günümüzde, aynı zamanda insana karşı şiddetin “ön habercisi” olması nedeni ile “hayvanlara uygulanan şiddet“, emniyet ve diğer ilgili tüm kurumlarca da önemle değerlendirilmelidir.

Genel bağlamda tecrübelerimiz ve gelen bilgiler ve duyumlar,  hayvana karşı şiddet uygulandığını, ayrıca cinsel istismarın ve çocuk odaklı şiddet ve istismarın da göz ardı edilemeyecek kuvvetli bir ihtimal olması sebebiyle;

1.         Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Iğdır Üniversitesi kız yurdunda inceleme yapılmasını; öğrencinin ve ailesinin kimliğinin belirlenerek üniversite yönetimi, eğitimciler, yurt yönetimi ve yurtta bulunan tüm öğrencilerin ifadelerinin alınarak söz konusu öğrenci hakkında idari işlem başlatılmasını talep ediyoruz

2.         Hayvana şiddet uygulayanların Ruhsal ve psikolojik gelişimini tamamlamamış çocuklar olması hasebiyle de; psikolojik hastalığı olan bu öğrencinin akıl sağlığının kontrol ettirilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

3.         Söz konusu öğrenci ve tüm aile bireylerine, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü birimlerinden  ‘’Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri ‘’, ‘’Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri’’ , ‘’Koruyucu ve Önleyici Hizmetler’’, ’’ Eğitim ve Toplumsal Destek Hizmetleri’’ birimlerince rehabilitasyona yönelik çalışmalar yapılmasının sağlanmasını talep ediyoruz. Buna ek olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ilgili birimlerince Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak, Iğdır Üniversitesi eğitimcileri ile beraber üniversite ve yurttaki tüm öğrenciler genelinde koruyucu ve önleyici sosyal rehabilitasyona yönelik özel çalışma başlatılmasını, aileden kaynaklı psikolojik sorun tespit edilen öğrencilerin ailelerinin de çalışmalara dahil edilerek, söz konusu psikolojik tedaviye ihtiyaç duyan öğrenci beraberinde suça sürüklenen ve şuç mağduru olarak tespit edilen diğer öğrencilerin de koruma altına alınmasının sağlanmasını talep ediyoruz.

4.         Hayvanlara yönelik istismar ve hayvan hakkı ihlali sebebiyle, Iğdır Orman Su İşleri Şube Müdürlüğünün denetimi ile 5199 sayılı yasa gereğince idari işlem yapılmasını talep ediyoruz.

5.         5394 sayılı Çocuk Koruma Yasasının 6. Maddesi gereği, vahşete konu olan öğrencinin kimliğinin belirlenerek, sorun aileden kaynaklanıyor ise “koruma altına alınmasını”, 5. Maddesi gereği ise danışmanlık ve eğitim tedbiri kararı alınmasını talep ediyoruz.

6.         Yurt yönetimince ‘’Öğrenci yurtları ilke ve kuralları mevzuatına’’ aykırı olarak kullandırılan çamaşır makinesi (ek) içerisinde bir hayvanı vahşice öldürecek derecede ciddi psikolojik rahatsızlığı olan bu öğrencinin kimliğini gizleyerek, suçu örtmeye çalışarak, tedavisi ve topluma yeniden kazandırılmasını göz ardı ederek, orada ki diğer öğrencilerin ve tüm bireylerin can güvenliğini ve istismara maruz kalmalarına fırsat vererek ‘’ görev ihmalinde’’ bulunan yurt yöneticileri hakkında, ‘’öğrenci yurtları ilke ve kuralları’’ ve ‘’özel öğrenci yurtları yönetmeliği’’ gereğince soruşturma başlatılarak, ilgili bakanlık birimlerince bu yurda denetim yapılarak idari işlem başlatılmasını talep ediyoruz. Konu ile ilgili olarak yapılacak ve sonrasında yapılmış çalışmalara ilişkin, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası ve 3071 sayılı Dilekçe Kullanma Hakkı yasası gereği tarafımıza bilgi verilmesini yüksek makamlarınızdan saygılarımızla arz ve talep ederiz.”

 

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.