Iğdır Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden Duyuru

 

Bilindiği üzere, 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası’nın 4’ncü maddesinin değişik birinci fıkrası; “ …5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek bir çalışması bulunmayan veya bu kapsamda aylık ve gelir almayan köy ve mahalle muhtarları, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar…” hükmünü amirdir.

Konuyla ilgili olarak 5510 Sayılı Kanununun;

•          7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; köy ve mahalle muhtarlarının sigortalılıkları seçildikleri tarihten itibaren sigortalılıklarının başlayacağı,

•          8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; köy ve mahalle muhtarı seçilen kişilerin mazbatalarını ilgili seçim kurulundan aldıkları tarihten itibaren on beş gün içinde il veya ilçe mülki amirliklerince Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim yükümlüğü olduğu,

•          9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 6 numaralı alt bendinde; köy ve mahalle muhtarlarının sigortalılıkları muhtarlık görevinin bittiği tarihten itibaren en geç on gün içinde il veya ilçe mülki amirliklerince Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim yükümlülüklerinin bulunduğu,

•          8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen bildirim yükümlülüğünün süresinde yerine getirilmemesi sebebiyle 102 inci madde uyarınca idari para cezası uygulanacağı belirtilmektedir.

Köy ve mahalle muhtarlarının sigortalılık başlangıç ve sonlandırılmasına ilişkin bildirimlerin Kurumumuz kayıtlarına elektronik ortamda aktarılması sağlanıncaya kadar kağıt ortamında  İl Müdürlüğümüze verilmesi gerektiğinden, 30/3/2014 tarihinde yapılmış olan Mahalli İdareler Genel Seçiminde, köy ve mahalle muhtarı seçilen ve bu görevleri sona eren kişilerle ilgili 5510 sayılı Kanunda belirtilen bildirim yükümlülüklerinin süresinde yerine getirilmesi, dolayısıyla bildirim yükümlülüğü bulunan il ve ilçe mülki idare amirliklerinin Kanunun 102 inci maddesinde belirtilen idari para cezaları ile karşı karşıya kalmamaları açısından önem arz etmektedir.  02.04.2014

 

 

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.