Iğdır İl Hayvanları Koruma Kurulu İlk Toplantısını Yaptı

03

Iğdır’da 01.07.2004 tarih ve 25509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve bu kanuna istinaden Bakanlıkça çıkartılmış olan Yönetmenlikle, Her İlde “Hayvanları Koruma Kurulu” oluşturulması ile ilgili hükümler ve anılan Kanunun 15. maddesinde Kurulun Başkan ve üyeleri belirlendi.

Valilik toplantı salonunda Vali Yardımcısı V. Nursan VURAL ZORLU’nun başkanlığında yapılan toplantıya Iğdır Belediye Başkanı Yardımcısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü, İl Müftüsü, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü, Belediye Veteriner işleri Müdürü, İl Halk Sağlığı Müdürü, İl Veteriner Hekimler Odası Temsilcisi, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisinden teşekkül eden İl Hayvanları Koruma Kurulu toplanarak 2015 yılına ait ilk toplantısında gündem maddeleri görüşüldü. Yapılan toplantıda İlimizde Hayvanları Koruma Kanunu gereği yapılması planlanan kararlar alındı.

1- Iğdır Belediye Başkanlığınca, Barınakla ilgili acil ihtiyaçların tamamlanarak İlimiz sınırları içerisindeki sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerin kayıt altına alınması işlemlerini.

2- Iğdır Belediye Başkanlığınca, Evde Beslenen ve bakımı yapılan Hayvanların sahiplerinin sorumluluklarının basın, yayın ve ilan yoluyla duyurularak müracaatlarının sağlanarak hayvanlarının kayıtlarının yaptırmalarının sağlanmasına.

3- Iğdır Belediye Başkanlığınca, Sahipsiz hayvan kayıt defteri oluşturularak, hayvanların kayıt altına alınmasına.

4- Iğdır Belediye Başkanlığı, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğünce, İlimiz sınırları dâhilinde halen ev ve süs hayvanı satan iş yeri olmadığı, ancak bu gibi işyerlerinin açılması durumunda yerel yönetimler tarafından yapılacak eğitim programına katılarak iş yeri sahiplerinin, sertifika almalarının sağlanmasına, 

5- Hayvan koruma dernek ve vakıflarına üye ya da bu konuda faydalı hizmetler yapmış kişiler arasından bir yıl süre ile yerel hayvan koruma görevlisinin seçimi yapılması için müracaatların kabul edilmesi.

6- İlimizdeki sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar ile ilgili olarak Belediye Başkanlıklarınca geçici bakımevlerinin mevzuattaki kriterlere uygun olarak yada halen faaliyette olan geçici barınma yerlerinin iyileştirilmesi

7- 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği koruyucu yada önleyici hallerde cezai müeyyidenin uygulanması için ilgili birimlerin ( Emniyet Müdürlüğü, Jandarma.) azami gayret göstermesi

8- Bahis amaçlı hayvanların dövüştürülmesi faaliyetinde bulunulan alanların tespiti ve bu faaliyetlerde bulunanlar hakkında adli ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Çerçevesinde Cezalandırılmaları için İlgili Zabıtalara (Emniyet Müdürlüğü, Jandarma.) bildirimde bulunulmasına,

9- İl Müftülüğümüzün koordinesinde, Cuma Namazlarında Sokak ayvanlarına yönelik vaazların verilmesi.

10-  Özellikle diğer İlçe ve Köylerden Kamyon, Bisiklet gibi araçlarla getirilerek Şehir Merkezine bırakılan Sokak Hayvanlarının yol kontrollerinde ya da görülmesi halinde getirenler hakkında Kabahatler Kanununa göre işlem yapması, Kısırlaştırma, aşılama ve küpeleme işlemlerinin yapılması için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim etmeleri.

11-  Kurulda görüşülen konularla ilgili olarak yapılan iş ve işlemlerle alakalı bilgi ve belgelerin Orman ve Su İşleri Iğdır İl Şube Müdürlüğüne aylık olarak bildirilmesi.

12-  Hayvanları Koruma Kanunun gereği bir, beş ve on yıllık planların hazırlanarak plan hedef raporlarının onay alınmak üzere Bakanlığa sunulmasına, karar verilmiştir.

 

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.