Iğdır Defterdarlığı’ndan Basın Açıklaması

 

İlimiz Defterdarı Abdülkadir BÜYÜKFIRAT 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanun hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

19.08.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Kanun ile,

   * Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azaltılması,

   * Borçların taksitler halinde ödenebilmesi,

   * Vergi ihtilaflarının sonlandırılması,

   * Devam eden vergi incelemeleri için Kanundan yararlanılabilmesi,

   * Geçmiş yıl beyanlarının artırılması yoluyla vergi incelemesine muhatap olunmaması,

   * Daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilmesi,

   * İşletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

imkanları getirilmiştir.

Kanuna başvuru süresi 25 Kasım 2016 tarihinde sona ermiştir.

              Kanun hükümlerinden yararlanan vatandaşlarımıza, yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödeme imkânı verilmiştir.

              Yapılandırılan tutarların peşin veya ilk taksit ödeme süreleri 30 Kasım 2016 tarihinde sona ermiştir.

              Bazı vatandaşlarımızın, Kasım 2016 ayında ödemelerini yapmamaları nedeniyle Kanundan yararlanma hakları sona ermiş, ancak Kanuna eklenen geçici madde ile kendilerine son bir şans verilmiştir.

Yapılan düzenleme gereğince,

  • Yapılandırılması ihlal olan borçlular, ödemeleri gereken taksit tutarlarını, geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeyebilecektir. Böylece, Kanundan yeniden yararlanma imkânına kavuşmuş olacaklardır.
  • Ayrıca Kanun kapsamında peşin ve taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek yapılandırılan tutarları ödemeyen borçlular Mayıs 2017 ayı sonuna kadar ödemelerini peşin yaptıkları takdirde peşin ödeme indiriminden yararlanabileceklerdir.
  • 6736 sayılı Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır. Buna göre, Ocak ayında ödenmesi gereken taksitler Mayıs ayında, Şubat ayında ödenecek taksitler Haziran ayında ödenecektir. Diğer taksitler de aynı şekilde ödeme sürelerinin son günlerinden itibaren dörder ay uzamış bulunmaktadır.
  • 6736 sayılı Kanunun getirdiği önemli şartlardan biri de taksit ödeme süresince tahakkuk eden vergilerin gününde ödenmesidir. Cari dönem ödeme şartını ihlal edenlere de hak verilmiş ve bu mükellefler cari dönem yükümlülüklerini Mayıs 2017 sonuna kadar yerine getirerek ya da çok zor durumda almaları nedeniyle bu yükümlülüklerini yerine getiremediklerini tecil başvuruları ile belirterek Kanundan yararlanmaya devam edeceklerdir.

6736 sayılı Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanmaya devam edilmesi için Mayıs 2017 ayında yapılması gereken ödemeler büyük önem taşımaktadır.

              Zira, 6736 sayılı Kanundan yararlanabilmek için getirilmiş olan önemli şartlardan biri de ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir.

              Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerimizin, peşin veya ilk iki taksit ödemelerini her hal ve takdirde 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir.

              Kanun kapsamında ilk taksitlerini Kasım 2016 ayında ödeyen mükelleflerimizde ikinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapacaklardır.

              İlk taksitlerini süresinde ödemeyen mükelleflerimiz ise ilk taksitle birlikte ikinci taksitlerini Mayıs 2017 ayında ödemedikleri takdirde Kanundan yararlanma hakkını kaybedeceklerdir.

              Özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 6736 sayılı Kanundan yararlanmak için tanınmış olan bu son şansın kaçırılmaması gerekir.

              Konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinden, vergi dairelerinden, AVM ve vatandaşlarımızın yoğun şekilde uğradığı bazı alanlarda açılan bilgilendirme stantlarından ve 444 0 189 Vergi İletişim Merkezi (VİMER)’den bilgi alınabilecektir diye açıklamada bulundu.

 

 

 

 

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.