IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL HALK MİNİBÜS HATTI İHALESİNE AİT İLANDIR

  1. Vatandaşlarımızın ulaşım sorununu çözmek amacıyla 5393 sayılı Belediyeler Yasasının 14. ve 15. maddesinin (b), (f), (p) fıkrası ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunları gereğince, Belediyemiz hudutları dâhilinde çalışan Özel Halk Minibüsleri için tespit edilen güzergâh üzerinden, Minibüs hattı olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümlerine göre kiraya verilecektir.
  2. 7 NOLU GÜZERGAH: Başlangıç noktası Cumhuriyet Mahallesi Barış Sokaktan kalkış olmak üzere Millet Caddesi, , Rıza Yalçın Caddesi, Kazım Karabekir’den Genç Osman Caddesine giriş, Nedim Kuyumcu İlköğretim Okulu önünden Bahçeli Caddesi, Tahliye Kanalı 266. Sokak, Aktaş Caddesi üzerinden geriye dönüş aynı güzergahtan olmak üzere düzenlenmiş olup; 5 (beş) araçlık Özel Halk Minibüs hattının çalıştırılması.
  3. Kira bedeli, İdare ile Kiracı arasında imzalanacak olan sözleşme ile birlikte biri peşin iki ay aralıklarla Beş eşit taksit halinde alınacaktır.
  4. Yıllık kira artış oranı, her yıl bütçe kanunu ile Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek olan Yıllık Üretici Fiyat Endeksi üzerinden yapılacaktır.
  5. Toplam kira bedeli üzerinden damga vergisi hesaplanarak peşin olarak yatırılacaktır.
  6. İsteklilerin ihaleye Kooperatif olarak katılmaları gerekmektedir.
  7.  İhaleye Katılacak Kooperatiflerden istenen evraklar

            7.1. Kooperatif yetkilisinin Müracaat dilekçesi                                                                         

          7.2.Geçici teminat hesap belgesi

            7.3.Tebligat adresi belgesi

            7.4.Şartname bedeli hesap belgesi

            7.5.Kooperatif adına vekâleten katılıyor ise noter tasdikli Kooperatif yetki belgesi

7.6. İhaleye katılacak araçların kooperatif üyesi araçların olması gerekmekte ve İhaleye girecek araçların ruhsatları ve plakalarını kooperatifin noter onaylı Karar defteri ile Üye kayıt defterlerinde belirtilmesi gerekmektedir. Kiralanan araçlar için kira sözleşmesinin idareye sunulması gereklidir.

7.7. İhaleye katılacak Kooperatiflerin Ticaret Sicil Gazetesi.

7.8. İhaleye katılacak Kooperatiflerin Ticaret ve Sanayi Odasına, Meslek Odasına kayıtlı olduklarına dair belge.

8) İhaleye katılacak olan Kooperatif araçlarının Sürücülerinden istenecek belgeler

a) Ehliyet, SRC ve psikoteknik belgesi fotokopisi

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi

c) Aracın Ruhsat Fotokopisi

ç) Aracın Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza poliçesi fotokopisi

d) Aracın Zorunlu Mali Sorumluluk (trafik) sigorta poliçesi fotokopisi

e) İkametgâh Belgesi

f) Özel Halk Minibüs Başvuru taahhütnamesi

g) Adli Sicil Kayıt Belgesi

9) İhaleye iştirak edecek istekliler ihale saatine kadar Belediye Başkanlığına yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

10) İhalenin şartname bedeli 100 (Yüz) TL ’dir

11) Bu işe dair şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Iğdır Belediye Başkanlığı Ulaştırma Müdürlüğünden temin edilebilir.

İLAN OLUNUR                                                                   IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.