Iğdır AFAD-SEN’den Basın Açıklaması…

            15.05.2014 tarihinden kurulmuş olan AFAD Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun 13.06.2014/11 sayılı kararıyla Iğdir İl Başkanlığı’na Mehmet Öztürk, Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İş Yeri Temsilciliği’ne ise Yahya Duman atanmıştır.

            Öztürk, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

3

“Sendikamız 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 5. maddesi 7. sırasında belirlenen “Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri” hizmet kolunda bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, TOKİ, GAP, DAP, DOKAP ve KOP çalışanlarını kapsamaktadır. Mevcut durumda AFAD çalışanlarının hakkını koruyan ilk sendika olması nedeniyle üzerimize çok büyük sorumluluklar düşmektedir.

AFAD çalışanları olarak hitap ettiğimiz kitlelerin dertlerine ortak olmakla birlikte çözüm yolunda hep birlikte adım atıyoruz. AFAD çalışanlarının birçok sıkıntıları mevcuttur fakat bunlardan en önemlisi şüphesiz ki 27 Şubat 2014 tarihinde 6525  sayılı torba kanunu ile 5902 sayılı Afet Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda yapılan değişiklikle Yerel yönetimlere bağlıyken almış olduğumuz yemek ve sosyal denge tazminatlarının kesilmesi olmuştur. Bu sebeple Sendikamızın öncelik olarak taleplerinden bir tanesi yerel yönetimler kapsamındayken almış olduğumuz ek ödemelerin AFAD tazminatı adı altında ödemesinin sağlanması olacaktır. Tazminat konusu ile ilgili AFAD Başkanlığı ile iletişime geçmiş bulunmaktayız.

AFAD çalışanlarının kendi sendikaları olmadığı için hep başka adlar altında bulunan sendikalarda kaybolmuş, yıllarca biriken sorunları karşısında bugüne kadar sürdürülen sendikal faaliyetlerde kendisine bir türlü yer bulamamıştır.   

AFAD-SEN Yönetimi olarak  sendika-siyaset olgusu içine girmeme kararı almıştır. AFAD personelinin yılların açlığına cevap verebilen bu sendikanın, her geçen süreçte AFAD camiasının tüm kesiminde kabul görerek büyüme oranı hızla artmaktadır.  Bayındır, İnşaat ve Köy hizmetleri iş kolunda faaliyet gösteren ve AFAD çalışanlarına sırtlarını dönen yaklaşık 20 yıllık sendikalar ancak AFAD-SEN kurulduktan sonra tekrar hatırlamaya başlamışlardır. Şunu unutmayalım ki 2009 yılında AFAD Başkanlığı’nın kurulmasıyla 2011 yılına kadar haklarımızı arama noktasında hiç bir mücadele vermeyen sendikalar AFAD çalışanlarının hangi hizmet kolunda olduğunu paylaşamadıklarından dava konusu yapmışlardır.

AFAD-SEN kurucusu olan AFAD personelleri de, kendilerinin üvey evlat muamelesi görmesi ve kendilerine yapılan haksızlıklara dur demek amacıyla, T.B.M.M, Bakanlıklarda ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı’nda artık kendilerini temsil etmek amacıyla yeni bir oluşum içine girilmiştir.

Bu çerçevede nasıl ki AFAD Başkanlığı Türkiye’de ve Dünyada bir marka haline gelmiş ise AFAD-SEN’ de  üyeleri adına yapacağı başarılı kazanımlarıyla Türkiye’de ve Dünyada adından söz ettirecektir.

Bir AFAD çalışanı olarak buradan bütün arkadaşlara sesleniyorum. Bizim yerimiz sizin yanınız, sizin yeriniz bizim yanımız. AFAD çalışanlarının tek gücü olan AFAD-SEN çatısı altında birleşelim. Hep birlikte güçlenelim.

Artık tüm AFAD çalışanı TEK SES, TEK YÜREK…”

 

MEHMET  ÖZTÜRK

AFAD-SEN İL BAŞKANI

 

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.