Hazreti Ali (RA) – 7

mehmetnurituran

Hazreti Hz. Ali (RA)’ın  faziletleriyle ilgili rivayetleri bir araya toplama arzusu ilk asırlardan beri Sünnî, Şiî birçok müellifi bu sahada eser vermeye sevketmiş, onun muhtelif gazvelerdeki kahramanlıklarını ve daha başka özelliklerini ele alan çalışmalar büyük bir yekûn tutmuştur.

 Fuat Sezgin, konuyla ilgili olarak ilk devirlerden günümüze kadar yazılan eserlerin belli başlılarını tesbit etmiştir (GAS,II, 278-279).

Ali (RA) evladları; Hz. Ali (RA)’ın çocuklarını annelerine göre şöylece sıralamak mümkündür;

1.Yaşadığı müddetçe üzerine başka bir kadınla evlenmediği eşi Hz. Fâtıma (RA)’dan Hasan, Hüseyin, küçük yaşta ölen Muhsin, (büyük) Zeyneb ve (büyük) Ümmü Külsûm.

  1. Ümmü’l-Benîn bint Hızâm’dan Abbas, Ca’fer, Abdullah ve Osman. Bunların hepsi Kerbelâ’da öldürülmüş olup sadece Abbas’ın nesli devam etmiştir.
  2. Leylâ bint Mes’ûd b. Halîl’den Ubeydullah ve Ebû Bekir. Hişâm b. Muhammed’e

göre her ikisi de Kerbelâ’da öldürülmüştür. Muhammed b. Ömer ise Ubeydullah’ın Muhtâr es-Sekafî tarafından öldürüldüğünü, ikisinin de neslinin devam etmediğini belirtmektedir (bk.

Taberî, V, i 54).

  1. Havle bint Ca’fer b. Kays’tan Muhammed b. Hanefıyye (Muhammed el-Ekber). s. Esmâ bint Umeys el-Has’amiyye’den Yahyâ ve Muhammed el-Asgar. Her ikisinin de nesli devam

etmemiştir. Aralarında Vâkıdî’nin de bulunduğu bazı tarihçilere göre Muhammed el-Asgar Hz. Ali’nin bir cariyesinden doğmuş ve ağabeyi Hüseyin’le birlikte Kerbelâ’da öldürülmüştür. 6. Ümmü Habîb bint Rebîa’dan Ömer ve Rukıyye. Ömer seksen yaşına kadar yaşamış ve Yenbû’da vefat etmiştir.

  1. Ümâme bint Ebü’l-Âs’tan (Hz.Zeynebin kızı) Muhammed el-Evsat.
  2. Ümmü Saîd bint Urve’den Ümmü’l-Hasan ve (büyük) Remle.
  3. İsimleri bilinmeyen diğer zevcelerinden Ümmü Hânî, Meymûne, (küçük) Zeyneb, (küçük) Remle, (küçük) Ümmü Külsûm, Fâtıma, Ümâme, Hatice, Ümmü’l-Kirâm, Ümmü Seleme, Ümmü Ca’fer, Cümâne ve Nefîse. Taberî’nin Vâkıdî’den naklettiğine göre Hz. Ali’nin nesli oğulları Hasan, Hüseyin, Muhammed b. Hanefiyye, Abbas ve Ömer yoluyla devam etmiştir

(bk. Taberî, V, 155).

Allaha emanet olun. Duâlarınızı eksik etmeyin. Hürmetlerimle.

 

 

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.