Güvenli Okul Projesi Kapsamında 3 Adet Liseye Kamera Sistemi Yapım İşi – 2018/547447 Zeyilname İlanı

İDARİ ŞARTNAME

Madde Zeyilname Öncesi Zeyilname Sonrası
3 Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a)İhale kayıt numarası: 2018/547447
b) İhale usulü: Açık ihale.
c) Tekliflerin sunulacağı adres: Bağlar Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. no:245 Merkez/Iğdır – Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
ç) İhalenin yapılacağı adres: Bağlar Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. no:245 Merkez/Iğdır – Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 09.11.2018
e) İhale (son teklif verme) saati: 09:00
f) İhale komisyonunun toplantı yeri:Bağlar Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. no:245 Merkez/Iğdır – İhale Toplantı Salonu
3.2.Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.
3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır. Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a)İhale kayıt numarası: 2018/547447
b) İhale usulü: Açık ihale.
c) Tekliflerin sunulacağı adres: Bağlar Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. no:245 Merkez/Iğdır – Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
ç) İhalenin yapılacağı adres: Bağlar Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. no:245 Merkez/Iğdır – Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 19.11.2018
e) İhale (son teklif verme) saati: 09:00
f) İhale komisyonunun toplantı yeri:Bağlar Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. no:245 Merkez/Iğdır – İhale Toplantı Salonu
3.2.Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.
3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
26 Geçici teminat Geçerlilik Tarihi:
08.03.2019 Geçici teminat Geçerlilik Tarihi:
18.03.2019

TEKNİK ŞARTNAME

İşlem* Zeyilname Öncesi/Eski Hali Zeyilname Sonrası/Yeni Hali
Ç – GuvenliOkul3AdetLiseKamera-06.11.2018.rar
Ğ GuvenliOkul3AdetLiseKamera.rar –

*Yapılan değişiklik türünü belirtir: Ç Yeni eklendi Ğ Silindi ! Güncellendi
TEKNİK ŞARTNAME (İDARENİN EKLEDİĞİ)
Teknik şartname maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.