Ehlibeyt – 1

mehmetnurituran

 Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde yerini bulan Ehl-i Beyt  konusu çok önemli olmasına rağmen ne yazık ki, bugün bir çok Müslüman tarafından yeterince bilinmemektedir. Bu yazımızda Ehl-i beyti anlatmaya gayret edeceğiz. İnşaallah mahcup olmayız çünkü zor ve tartışmalı bir mes’eledir. Ve herkes bilsinki hiç kimseyi memnun etmeye veya üzmeye niyetim yoktur tek amacım sahih kaynakları esas alarak olduğu gibi doğru bilgileri aktarmaktır.

Anlam ve statü ; Ehli Beyt deki, ehl ile ahali aynı köktendir. Kişiler demektir. Beyt ise ev demektir. Yani ev ahalisi manasına gelir. Hz. Muhammed (ASM) ıin ev ahalisi için kullanılan bir terimdir. Ehli Beyt deyimi Kuran’da da geçer.

Ehl-i Beyt dört lafızla tavsif edilirler: Al, Ehl-i Beyt , Zü’l-Kurba ve el-İ’treh.

 Bu lafızların sözcük manası şöyledir: Al: Al kelimesinin aslı ehl’dir. (H) harfi hemze harfine  dönüştüğü için “al” olmuştur. Bu tabir salavat-ı şerifede geçmektedir: “Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala al’i Muhammed”. Lügat manası:  Aile, Akraba, Tabi demektir.

Ehl-i Beyt : Ev halkı. Ahzab suresi 33. ayette geçmektedir.

Zü’l-Kurba: Akraba olanlar. Enfal suresi 41. ayette geçmektedir.

el- İ’treh: Zürriyet. Bu tabir Efendimizin hadis-i şeriflerinde geçmektedir.

Ehl-i beyt hakkında Sünni ve Şiiler arasındaki anlayış farkları:

Sünniler ehl-ibeyti genel olarak peygamberin hanımları, çocukları ve torunlarından oluşan, saygı duyulan bir topluluk olarak ele alırlar. Ve Peygamberlerden başkasına masumiyet vermezler. Sünni ehli Tarikat ehl-i beyti tarikatların pirleri olarak kabul ederler. Ancak Sünnilerde Şeriflik ve Seyyidliğin Sadace Hz.Ali (RA) ve Hz.Fatıma (RA)’ın soyundan devam ettiğini ve 12 İmam’ın kimliği konusunda Şiilerle aynı görüşteler.

Şiilikte ise bu toplumu halifelik, yönetim hakları, görüşlerinin eleştirilemezliği, masum oluşları, dünya ve ahiretteki statüleri ile bir üst katman şeklinde değerlendirilirler. Bu kavram şiilere göre yanlızca Ali (RA), Fatıma Zehra (RA), Hasan (RA) ve Hüseyin (RA)’ ve onların soyundan gelen diğer 11 imamı kapsar

12 İmam:

 1. Ali bin Ebu Talib (RA)
 2. Hasan bin Ali (RA) (Şerifan)
 3. Hüseyin bin Ali (RA) (Seyyidan)
 4. Zeynel Abidin (RH)
 5. Muhammed el-Bakır (RH)
 6. Cafer-i Sadık (RH)
 7. Musa-i Kazım (RH)
 8. Ali Rıza (RH)
 9. Muhammed Taki (RH)
 10. Ali Naki (RH)
 11. Hasan-ul Askeri (RH)
 12. Muhammed Mehdi (RH)

Ehl-i Beyt’le İlgili Ayet-i Kerimeler:

Ehl-i Beyt ile ilgili ondan fazla âyet-i kerime bulunmaktadır.

1) Allah-u Teala, Peygamber Efendimiz’in hanımlarına hitaben: “Evlerinizde oturun, eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah’a ve Rasulüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, (Rics’i) sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor”. (Ahzab suresi: 33)

“Evlerinizde okunan Allah’ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah, her şeyin iç yüzünü bilendir ve her şeyden haberi olandır.” (Ahzab suresi: 34)

Meşhur müfessir İbn-u Atiyye “rics”in manasını izah ederken şöyle demektedir: “Rics; günah, azab, necis ve murdar şeylerdir. Allah-u Teala bunların tamamını Ehl-i Beyt ‘ten gidermiştir.

Allah Rasûlü’nün zevceleri, evlatları, torunları olan Hz. Hasan (RA) ve Hz. Hüseyin (RA) ve damadı Hz. Ali (RA), Ehl-i Beyt’i teşkil ederler. Çünkü sadece Peygamber Efendimiz’in zevcelerini ilgilendiren kısım müennes yani dişilere hitab sigası ile olmuştur. Ehl-i Beyt ile ilgili bölümde ise müzekker yani erkeklere ait siga ile hitab edilmiştir. Bir de ilk hitap “Ey Peygamber Hanımları” diye başladığına göre, şayet yalnız onlar Ehl-i Beyt olsalardı, “Ey Ehl-i Beyt” diye başlaması gerekirdi.

 Hz. Ali (RA), Hz. Fatıma (RA), Hz. Hasan (RA) ve Hz. Hüseyin (RA)’ın Ehl-i Beyt’ten oldukları hadis-i şeriflerle sabittir. Bu hadis-i şerifleri rivayet eden sahabiler şunlardır:

Hz. Aişe (RA), Ümmü Seleme (RA), Ebu Said el-Hudri (RA),Vesiletubnu’l-Aska’, Enes b. Malik (RA), Ömer b. Ebi Seleme (RA).

Hz. Aişe (RA) diyor ki;”Bir sabah vakti Peygamber evden çıktı. Üzerinde keçi kılından dokunmuş nakışlı bir mırtı bulunuyordu.  Hasan geldi, onu içine aldı, Hüseyin geldi, onu da içine aldı, daha sonra Fatıma geldi, onu da içine aldı, en son Ali geldi, onu da mırtısının içine alarak şu ayeti okudu: Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, (Rics’i) sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. (El-Ahzab suresi: 33)”

Bu hadis-i şerifi Hz. Aişe’den başka Ümmü Seleme, Ebu Said el-Hudri, Vesiletubnu’l Aska’, Enes b. Malik ve Ümmü Seleme’nin oğlu Ömer ibn Ebi Seleme rivayet etmektedirler.

İmam Tirmizi’nin es-Sünen kitabında (3806 numara ile) Ümmü Seleme’den  rivayet ettiği hadis-i şerif de şöyledir: “Hz. Peygamber, Hasan, Hüseyin, Ali ve Fatıma’yı – kendisi de onlarla beraber olmak üzere – bir örtü ile örterek: “Ey Allahım, Ehl-i Beytim ve öz yakınlarım bunlardır , onlardan ricsi (murdarlığı) giderip onları tertemiz kıl”. Ümmü Seleme:  “Ben de onlarla  beraber miyim ya Rasûlullah?” dedim. Buyurdular ki: “Sen hayır üzeresin.

 İmam Tirmizi’nin es-Sünen kitabında (3130 numara ile) rivayet ettiği hadis-i şerifte Enes b. Malik (RA) şöyle diyor : “Rasûlullah (ASM) sabah namazına çıkarken Fatıma’nın kapısından geçerek onlara şöyle sesleniyordu: Ey Ehl-i Beyt namaza, Ey Ehl-i Beyt, Allah sizden murdarlığı giderip sizi tertemiz  kılmak  diler.”

Şeddad Ebu Ammar diyor ki: Vesiletubnu’l Aska (RA)’nın yanına vardım. Yanında birileri vardı. Hz. Ali’yi konuşuyorlardı. Onlar kalkıp gidince bana dedi ki: Rasûlullah (ASM)’dan gördüğümü sana anlatayım mı? Evet, dedim. Bir gün Hz. Fatıma’nın evine gidip Ali’yi sordum? Rasûlullah (ASM)’a gittiğini söyledi. Ben de oturup Ali’yi bekledim. Rasulullah (ASM) geldiler, Ali, Hasan ve Hüseyin beraberindeydi. Her biri bir elini tutmuştu. Eve girince Ali’yi ve Fatıma’yı önünde oturttu. Hasan ve Hüseyin’i de dizlerine oturttu. Sonra üzerindeki örtüyü (veya abayı) onların üzerine örtüp şu ayet-i kerimeyi okudu: “Ey Ehl-i Beyt , hiç şüphesiz, Allah sizden murdarlığı giderip sizi tertemiz  kılmak  diler.” Ve şöyle devam etti: “Ey Allahım! Ehl-i Beyt’im bunlardır.”

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir!

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.