Defterdar Durak Sercan, “Torba Yasa” İle İlgili Soruları Yanıtladı

ll

Defterdar Durak Sercan, kamuoyunda “Torba Yasa” olarak adlandırılan “6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

            Defterdar Durak Sercan yaptığı açıklamada aşağıdaki soruları cevaplandırdı.

            1 – Kanun hangi vergileri kapsamaktadır?

            30 Nisan 2014 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ait beyana dayanan vergiler, Motorlu Taşıtlar Vergisi, vergi aslına bağlı olmayan cezalar, bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ile adli ve idari para cezaları (Tütün Mamulleri Tüketilmesi cezası hariç) kapsama girmektedir.

            2 – Başvuru ne zaman?

            Yasa çıktıktan sonra ikinci ayın sonuna (30 Kasım 2014) kadar başvuru yapılabiliyor. İlk taksit başvurudan 1 ay sonra başlayacak. Taksitler iki aylık dönemlerle ödenecek. Başvurular için Vergi Dairesine başvurulabilecek.

            3 – Vergi borçları nasıl yapılandırılacaktır?

            Vergi borçlarının aslı silinmiyor. Ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların faiz ve cezaları silinecek. Bunun yerine TEFE/ÜFE değişim oranları ile yeniden hesaplama yapılacak. Yapılandırmadan yararlanmak için açılmış olan davalardan vazgeçilmesi gerekiyor.

            4 – Kredi kartıyla ödeme yapılabilecek mi?

            Kredi kartı ile bankalara ödeme imkanı bulunmaktadır.

            5 – Silinecek 120 liranın altındaki borçlar neleri kapsıyor?

            Sigara cezaları dışındaki trafik cezaları, yanlış yere park yapma, emniyet kemeri takmama gibi alacaklardan vazgeçiliyor.

            6 – Bugüne kadar gelen hacizler konusunda ne yapılacak?

            Kanun kapsamında ödenecek alacaklarla ilgili olarak tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecektir.

            7 – Yapılandırma ne zaman bozulacak?

            Taksit ödeme süreleri içinde Yıllık Gelir, Kurumlar, Stopaj, KDV ve Özel Tüketim Vergilerine ait verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri de çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibariyle bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde yapılandırma bozulacaktır.

            8 – Şirketlere yönelik düzenleme var mıdır?

            Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hakkında; yasanın yayım tarihinden itibaren 3 ay sonuna kadar (31.12.2014’e kadar) başvuru yaparak, beyan edilen tutarlar üzerinde % 3 oranında hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde ödemeleri halinde ilave tarhiyat yapılmayacaktır.

            9 – Vergi borcunda kaç taksit imkanı var?

            Kanunda belirtilen katsayılar uygulanmak suretiyle 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeme imkânı olacaktır.

            10 – Belediyelerin emlak vergisi yapılandırma kapsamında mı?

            Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, belediyelerin su abonelerinden su kullanımından kaynaklanan alacakları hakkında da bu kanundaki düzenlemeler uygulanacaktır.

            11 – Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenelerini yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini süresinde yaptıramamış olanlar faydalanacak mı?

            Kanunun 79 uncu maddesi ile Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenelerini yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini süresinde yaptıramamış olan araç sahiplerine, Kanunda belirtilen süre içerisinde muayenelerini yaptırmaları halinde, geç muayene yaptırmalarından kaynaklanan aylık % 5 oranındaki fazla yerine enflasyon nispetinde güncellenen oranda bir faiz ödeme imkanı verilmek suretiyle araçların muayenelerin yaptırılması imkanı getirilmektedir.

            Konularla ilgili olarak yayımlanacak genel tebliğlerde uygulamaya yönelik ayrıntılı açıklamalara yer verilecektir.”

 

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.