Çevre Konulu Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

a1

Her vatandaşın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu ilkesine dayanarak, vatandaşların yaşayacakları sağlıklı çevrenin koşulları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan başta Çevre Kanunu olmak üzere, yönetmelik, genelge ve yönergelerle belirlenmektedir. Bu mevzuatların uygulanması noktasında ise, Belediyelere ve OSB Müdürlüklerine yükümlülükler getirilmiştir. Belediyeler ve OSB Müdürlükleri tarafından sağlıklı çevre koşulları oluşturulması için çalışmalar yapılmalıdır.

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının taşra teşkilatı olarak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce belediyelerin sorumluluk ve görevleri kapsamında yaptıkları çalışmalar ve hizmetler denetlenmekte ve teknik destek sağlanmaktadır. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Belediyelerin talepleri doğrultusunda katı atık düzenli depolama tesisi, atıksu arıtma tesisi ve altyapı sistemleri, çöp konteyneri ve çöp toplama araçları için mali destek sağlamak üzere nakdi yardımlarda verilmektedir. Görüldüğü üzere vatandaşlarımızın çevresel açıdan en iyi şartlarda yaşamaları için, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediyeler uyum içerisinde çalışmalar sürdürmek durumundadır.

Belediye Başkanlıklarının ve OSB Müdürlüğünün yetkili temsilcilerinin katılımı ile 11.02.2015 tarihinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı ile, İlimizdeki çevre sorunları, bu sorunlarla ilgili mevzuatlar gereğince belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarının neler olduğu ve sorunların çözümüne yönelik yapılması gereken çalışmalarla ilgili bilgilendirme ve fikir alışverişi yapılması amaçlanmış olup, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sayın Hamdi Görkem GENÇTÜRK’ün açılış konuşması ardından, ÇED ve Çevre Hizmetleri Şube Müdürü Zehra ARAT tarafından yerel yönetimlerin çevresel konulardaki görev, yetki ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Katılımcılarca,  verilen bilgilerin ve yapılan istişarenin  daha verimli çalışmalar yapmalarına katkı sağlayacağı ifade edilerek, karşılıklı teşekkür ve iyi niyet temennileriyle toplantı sonlandı.

 

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.