BÜYÜK LİDER HAYDAR ALİYEV`İN DOĞUM YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE KARS`TA ÇİÇEK KOYMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

ALIYEV’in heykeli önüne kızıl güller bıraktıktan sonra kısa süreli saygı duruşunda bulunan Başkonsolos GULİYEV ve beraberindekiler ulu önderi derin minnetle yad etti.

Daha sonra açıklama yapan Başkonsolos Guliyev şu ifadelere yer verdi: “Azerbaycan halkının ve devletinin kaderine güneş gibi doğmuş Haydar ALİYEV`in kurtarıcı adı tarihe altın harflerle yazılmıştır. Bu büyük insan tüm anlamlı hayatını canından çok sevdiği aziz milletine adamıştır.

   Modern Azerbaycan`ın mimarı ve kurucusu olan Haydar ALİYEV fenomeni git-gide daha da büyük ilgi odağı olmuş ve onun şahsiyeti, çokyönlü faaliyeti araştırmacılar tarafından ciddi olarak incelenmektedir. Büyük devlet adamının faaliyetinde en çok dikkat çeken konulardan birisi devlet yönetmeliğidir.

Azerbaycan`a başkanlık etdiği yıllarda ümummilli liderimizin bu Cumhuriyet`i geride kalmış agrar ülkeden gelişmiş sanayi Cumhuriyet`ine dönüştürmesi, ister SSCB başkanlığına çıktığında olağanüstü yönetmelik yeteneğini sergilemesi, isterise de dağılmış bir ülkeyi – Azerbaycan`ı kısa zaman içerisinde dünyanın söz sahibi olan devletine çevirmesi onun zengin yönetmelik yeteneğinden haber vermektedir. Bütün bunların hepsini her büyük şahsiyet bu kadar maharetle yapamazdı. Bu, yalnız deha şahsiyete has bir özellik idi.

Haydar ALİYEV hem tarih yaratan, hem de tarihin ta kendisini yazan şahsiyetdi. Sov. İKP MK Politik Bürosunun üyesi ve Sovyetler Birliği başkanlarından birisiyken SSCB gibi kocaman bir ülkenin önemli stratejik alanlarını yönetmekteydi.

   Halkını sonsuz muhabbetle seven, Azerbaycanlı olması ile her zaman gurur duyan Haydar ALİYEV bütün zamanların en büyük Azerbaycanlısı olmuştur. Azerbaycançılık onun kanında, ruhundaydı. Daha devlet güvenlik kurumunda çalışırken bu önemli devlet yapısında Azerbaycanlı kadroların az olması onu ciddi bir şekilde rahatsız etmekteydi. Cumhuriyet Devlet Güvenlik Komitesine başkanlık yaparken Haydar ALİYEV bu “boşluğu” yeteneklilikle doldurdu. Bağımsız Azerbaycan devletinin sahip olduğu şimdiki güçlü kadro potensiyalı bilge devlet adamının uzakgören siyasetinin mantıklı sonucudur.

  Ulu önder Haydar ALİYEV her zaman büyük ideallarla yaşamıştır. Büyük yetkilere sahip olduğu zaman ise SSCB gibi kudretli bir devletin yönetilmesinden M. GORBAÇOV`un siyasi kıskançlığı sonucunda uzaklaştırılarak alemden izole edildiğinde de Haydar ALİYEV halkından, mensup olduğu milletin kaderinden hiçbir zaman ayrı düşmemiştir.

Sovyet ordusu 1990 yılının 20 Ocak tarihinde doğma Bakü`yü kanla boğduğunda vazifeden uzaklaştırılarak “ev tutsağı”na dönüştürülen, her adımı izlenen Haydar ALİYEV hayatını tehlikeye atmaktan çekinmeyerek kanlı Ocak gününün ertesi günü Moskova`da Azerbaycan milli temsilciliğine gelmiş ve her kelimesi büyük cesaretin ifadesi olan özel beyanatla gerçekleştirilen cinayeti, insanlığa yakışmayan vahşiliği bütün dünyaya anlatmıştır.

    1990 yılının yazında Moskova`dan vatana dönen ulu önderin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclisinin başkanı olarak çalıştığı yıllar Azerbaycan`ın istiklali yolunda önemli dönem olmuştur. Onun başkanlığıyıla Özerk Cumhuriyet Azerbaycan`ın devlet bağımsızlığına doğru ilerilemesinde bayraktar rolü oynamıştır. Önemli noktalardan birisi şudur ki, onun Özerk Cumhuriyet`e başkanlık etmesi ülkemizin bu kadim diyarının ermeni tecavüzünden kurtarılmasında önemli rol oynamıştır.

   O zaman Cumhuriyet`e başkanlıkta temsil edilen, yaranmış ağır durumu gerçeklikle değerlendirmeyi başaran bazı kuvveler halkın büyük çoğunluğu tarafından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti`ne, Haydar ALİYEV`e yönlendirilen çağırışlara katılıp ulu önderi Azerbaycan`a davet ettiler. O tarihi dönüş yeni bir deSvirin başlangıcı oldu.

Haydar ALİYEV zamanın en zor dönemlerinde Azerbaycan`ı beklenilen en ciddi tehlikelerden hifs ederek korumayı başarmış kurtarıcı evlattır.

Ulu önder kudretli devlet adamı, politik duayeni gibi her zaman yükseklikte karar kılmaktaydı. Onun siyasi iradesine, profesyonel devletçilik yeteneğine dünyanın meşhur devlet adamları haset ve hayranlıkla büyük değer vermişler.

     Devlet başkanı gibi karmaşık ve zor açılan karaktere sahip olan Haydar ALİYEV bir Azerbaycanlı olarak son derece sade, mihriban ve insanlara düşkün bir adamdı.

    Haydar ALİYEV`in büyüklüğü, dehası ondandır ki, ulu önder toplum hayatının bütün alanlarında oransal gelişimi temin etmeye muvaffak olmuştur. Tabi ki, ilk olarak kanunverici altyapının yaradılması yönünde büyük başarılara imza atıldı. Önemli uluslararası  alanlar da artık söz sahibine dönüşmüş Azerbaycan`la hesaplaşmaktalar.

Ulu önder Haydar ALİYEV`in en büyük hizmetlerinden birisi de Azerbaycan`ın kendi doğal kaynaklarına sahip çıkması, dünyanın asıl petrol-gaz ihracatçılarından birisine dönüşmesidir.

      Haydar ALİYEV`in bu yönde gerçekleştirdiği kocaman siyasi projelerden birisi de petrol stratejisidir. Ulu önderin uzakgörenliği ve kararlılığı sayesinde 1994 yılının 20 Eylül tarihinde Bakü`de çeşitli ülkelerin petrol şirketleri ile imzalanmış “Asrın Mukavelesi” Azerbaycan`ın yeni petrol stratejisinin temelini oluşturdu.

 

                Bununla, uluslararası  alanda nüfusu arttı, bölgede rolü genişlendi. Aynı zamanda ekonomik reformların gerçekleştirilmesi için büyük bir baza yaratıldı, sosial reformlar için ekonomik potensial elde edildi. Haydar ALİYEV`in gerçekleştirdiği kocaman jeopolitik projeler sırasında Bakü – Tiflis – Ceyhan petrol, Bakü – Tiflis – Erzurum gaz hatları, Büyük ipek yolu ve Bakü – Tiflis – Kars demiryolu projeleri bugün hem Azerbaycan, hem de bölge için büyük rol oynamaktadır.

  Haydar ALİYEV Bakü – Tiflis – Ceyhan petrol hattının, sonra ise Bakü – Tiflis – Erzurum gaz hattının gerçekleştirilmesi için büyük siyaset gerçekleştirdi. Bu projelerin gerçekleşmesi Haydar ALİYEV`in başarısı, onun büyük şahsiyet olarak tarihi sürece gösterdiği baskıların sonucuydu. Işte bu sebepden Azerbaycan`ın bölgede yeri daha da kuvvetlendi, uluslararası  teşkilatlarda nüfuzu arttı

     Bunun sonucunda, Ermenistan`ın Azerbaycan`a karşı tecavüzü BMT seviyesinde, AGİT çerçevesinde ülkemizin hayırına karar ve kararnamelerin kabul edilmesi ile müşayet olundu.

    Bu gün BTC, BTE ve BTK Batıyla Doğu arasında köprü görevini yerine yetirmektedir. Bu projeler Hazar bölgesi ile Avrupa arasında kopmaz tellerdir, Azerbaycan`la Türkiye`ni polat kemerlerle, yollarla bir-birine bağlamaktadır. Bugün Azerbaycan`ın razılığı ve katılımı olmadan Kafkasyada herhangi bir projenin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Bu, ulu önder Haydar ALİYEV`in başladığı büyük siyasetin devamı ve mantıklı sonucudur

   Günümüzde modern ve kudretli olan Azerbaycan Haydar ALİYEV`in şah eseridir. Her birimizin gurur kaynağına dönüşmüş Azerbaycan dünyanın önemli devletleri arasında şerefli yer tutmaktadır.

    Haydar ALİYEV bütün hayatını halkına sadakatle hizmete adamış, kendi faaliyetinde her zaman halkına sırtını dayamış, en zor anlarda ona müraciat etmiş ve Azerbaycan halkı hiç bir zaman ondan desteğini esirgememiştir. Ulu önder, deha başkan ve dahi şahsiyet Haydar Alirza oğlu ALİYEV`in aziz hatırası Azerbaycan halkının kalbinde ebediyyete kadar yaşayacaktır.”

 

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.