BELEDİYEMİZE AİT 253 ADA 2 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN SATIŞINA AİT İLANIDIR

 1. Beldemizin Güneşli Mahallesi Eğlence Merkezi Mevkii de Belediyenin 534,75 m2 yüzölçümlü arsası bulunmaktadır. Belediyemize ait 253 Ada 2 parsel 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden açık artırma suretiyle satışı yapılacaktır.
 2. İhale 03.2020 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00’ de Melekli Belediyesi Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
 3. Söz konusu taşınmaz mal ‘‘ARSA’’ vasfındadır.

 

Sıra No Ada Parsel Alanı (m2) Arsa m2 Değeri

(TL)

MUAMMEN BEDEL (TL)

(KDV Dahil)

%3

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

 

İhale Tarihi

 

İhale Saati

1 253 2 2.534,75 100,00 253.475,00 7.604,25 30.03.2020 14:00

 

 1. İhaleye İştirak Edecek İsteklilerden İstenen Evraklar
 2. Kimlik Fotokopisi
 3. İkametgâh Belgesi
 4. Tebligat İçin Adres Beyanı
 5. Geçici teminat (Melekli Belediye Başkanlığının Halk Bankası Iğdır Şubesindeki TR74 0001 2009 6790 0007 0000 41 Iban nolu hesabına yatırılacaktır.)
 6. Şartname
 7. İhaleye katılacak şahıs vekâleten katılacak ise Noter tasdikli vekâletname getirmeleri gerekmektedir.
 8. İhaleye Tüzel Kişi Olarak İştirak Edeceklerden İstenen Evraklar

   5.1. İhaleye katılacak gerçek kişilerin noter tasdikli imza sirkülerini getirmeleri gerekmektedir

   5.2. İhaleye girecek istekli tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini getirmeleri gerekmektedir.

 1. Bu işe dair şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde ücretsiz Melekli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Biriminden temin edebilirler.
 2. İstekliler teklif dosyasını en geç ihale günü saat 13:50’e kadar Fen İşleri Birimine teslim etmelidir.

     İLAN OLUNUR                                                                               MELEKLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.