BAĞ-KUR Borçları Yapılandırılıyor

 

88

Bilindiği üzere, 11/9/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanuna istinaden Kurumumuz alacakları yeniden yapılandırılmaktadır.

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar  pirim borçlarının yapılandırılması için talepte bulunabilirler. Talepler en geç 31/12/2014 tarihine kadar sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne /Sosyal Güvenlik Merkezine elden verilecek veya posta kanalıyla gönderilecektir. Yapılandırılan borçlar için peşin veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecektir. Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç 02/02/2015 tarihine kadar ödenmesi şarttır. Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına, altı eşit taksit için % 5, dokuz eşit taksit için % 7, oniki eşit taksit için %10, onsekiz eşit taksit için %15 taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilk taksit ödeme süresi 02/02/2015  tarihinde sona erecektir. Yapılandırılan borçlar için 18 eşit taksite kadar, taksitlendirme talebinde bulunulabilecektir. Borçlarını yapılandıranlar, ilk yapılandırma taksitini ödemeleri durumunda genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlarlar. Ancak yapılandırma borcu dışında 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borcu bulunanlar ile bu borcunu ilgili kanunlara göre taksitlendirmeyenler yapılandırılan borca ilişkin taksitleri düzenli ödeseler bile genel sağlık sigortasından faydalanamazlar.

Sosyal Güvenlik Destek Pirimi Borcu Olanlar

 Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra Bağ-Kurlu olarak çalışmaya başlayanlar, 5510 sayılı Kanunun  (a) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan veya çalışması devam edenler 1/10/2008 tarihinden önceki ve sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için elden ya da posta kanalıyla borç dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimine, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların 1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için elden ya da posta kanalıyla “Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/Ankara” adresinde bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına,  başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Sigortalılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                                                                                                       

 Birsen DURSUN                                                                                         

Sosyal Güvenlik İl Müdürü

 

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.