AFAD-SEN Iğdır İl Başkanından Basın Açıklaması‏

tt

Afad-sen ığdır il başkanı mehmet öztürk meclis gündeminde ele alınacak afad çalışanlarına’da fiili hizmet süresi zammı verilmesi için kanun teklifi hazırladıklarını. Kanun teklifimiz taslak aşamasında olup değerli afad çalışanlarının görüşü doğrultusunda ekim ayı içerisinde tbmm’de görüşülmek ve kanunlaştırmak için genel başkanımız sayın ayhan çelik gurup başkan vekillerine bizzat iletilerek hayata gecirmeyi sağlayacaklarını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve taşra teşkilatlarında görev yapmakta olan AFAD çalışanlarına 31/5/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40. maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair kanun teklifi gerekçeleri ile birlikte sunulmuştur.

31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanununun 40. Maddesi ” Fiili Hizmet Süresi Zammı” başlığı altında düzenlenmiş ve madde kapsamına giren meslek grupları, işyerleri ve süreler bağlamında belirtilmiştir. Ancak AFAD Çalışanları madde kapsamına alınmamıştır.

Kamuda AFAD Çalışanlarını diğer çalışanlardan ayıran en önemli özellikler, bireylerin her türlü Deprem, Sel, Çığ, Kimyasal-Biyolojik- Radyolojik-Nükleer, (KBRN) Göç dalgaları ve iyileştirme hizmetlerini sürdüren AFAD Çalışanları doğrudan tehlikenin içinde yer alarak çalışmalarını sürdürmektedir.

AFAD Çalışanları görev konumları itibari ile risk içermeyen bir memuriyet olarak kabul edilemeyeceği ortadadır. Zira hukuk sistemimizde de bir takım meslek gurupları diğerlerinden ayrı tutularak bu meslek gurubunda çalışanlara çeşitli ayrıcalıklar sağlanmıştır. Kolluk kuvvetleri için kabul edilmiş mevcut düzenleme bu husustaki en güzel örneklerden bir tanesidir. Kolluk kuvvetlerine tanınmış olan ve sağlık çalışanlarına da tanınacak olan yıpranma payı ve erken emeklilik gibi özel haklardan yararlandırılmasında bu meslek guruplarının maruz kalmış olduğu risklerin etkili olduğu kuşkusuzdur. AFAD Çalışanlarının da mesai saatleri içinde ve dışında her an Afet ve Acil Durum olaylarına müdahale edebilecek konumları sebebi ile riskli meslek gurupları içerisinde olması gerekmektedir.

Söz konusu riskler kimi zaman bir enkaz yığını içerisinde, trafik kazasında ,boğulma vakalarındaki su altı dalgıçlık görevlerinde, selde, arazide mahsur kalma, kimyasal sızıntı tespitlerinde ve hasar tespit çalışmalarında bigi olaylarda çeşitli risklere maruz kaldıkları aşikardır.

AFAD çalışanlarının 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna tabi olmayıp fiili hizmet süresi zammı almayan tek meslek gurubudur.

Bu Kanun Teklifi ile; 24 saat esasına dayalı olarak çalışan AFAD Çalışanlarının mesai saatleri dışında bile ihtiyaç duyulduğunda her türlü yardıma koşan ve her türlü risklerle karşı karşıya kalan AFAD Çalışanları için de yıpranma payının verilmesi amaçlanmıştır.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanununun 40. Maddesinin 18. sırasından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan (19) numaralı bent eklenmiş,

Kapsamdaki Kapsamdaki Sigortalılar Eklenecek İşler/ işyerleri Müdahale,İyileştirme, Gün Sayısı

Planlama ve Zarar Azaltma, Sivil Savunma,

AFAD çalışanları Deprem vb çalışmaları “90

gerçekleştirenler

Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.