AFAD-SEN Iğdır İl Başkanı Mehmet Öztürk’ten Basın Açıklaması‏

1

Iğdır AFAD-SEN İl Başkanı Mehmet ÖZTÜRK TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve taşra teşkilatlarında görev yapmakta olan AFAD çalışanlarına 31.05.2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanununun 40. Maddesi ” Fiili Hizmet Süresi Zammı” başlığı altında düzenlenmiş ve madde kapsamına giren meslek grupları, işyerleri ve süreler bağlamında belirtilmiştir. Ancak AFAD Çalışanları madde kapsamına alınmamıştır.

Başkan Öztürk; Kamuda AFAD Çalışanlarını diğer çalışanlardan ayıran önemli özellikleri olduğunu unutmamak gerek bireylerin her türlü Deprem, Sel, Çığ, Kimyasal-Biyolojik- Radyolojik-Nükleer, (KBRN) Göç dalgaları ve iyileştirme hizmetlerini sürdüren AFAD Çalışanları doğrudan tehlikenin içinde yer alarak çalışmalarını sürdürmektedir.

AFAD-SEN Iğdır İl Başkanı Mehmet ÖZTÜRK önemli hususlardan biri AFAD Çalışanları görev konumları itibari ile risk içermeyen bir memuriyet olarak kabul edilemeyeceği ortadadır. Zira hukuk sistemimizde de bir takım meslek gurupları diğerlerinden ayrı tutularak bu meslek gurubunda çalışanlara çeşitli ayrıcalıklar sağlanmıştır.

 Kolluk kuvvetleri için kabul edilmiş mevcut düzenleme bu husustaki en güzel örneklerden bir tanesidir. Kolluk kuvvetlerine tanınmış olan ve sağlık çalışanlarına da tanınacak olan yıpranma payı ve erken emeklilik gibi özel haklardan yararlandırılmasında bu meslek guruplarının maruz kalmış olduğu risklerin etkili olduğu kuşkusuzdur. AFAD Çalışanlarının da mesai saatleri içinde ve dışında her an Afet ve Acil Durum olaylarına müdahale edebilecek konumları sebebi ile riskli meslek gurupları içerisinde olması gerekmektedir.

Başkan asıl konuyu unutmamak gerek Söz konusu riskler kimi zaman bir enkaz yığını içerisinde, trafik kazasında, boğulma vakalarındaki su altı dalgıçlık görevlerinde, selde, arazide mahsur kalma, kimyasal sızıntı tespitlerinde, kaya ıslahı, hasar tespit çalışmalarında vb olaylarda çeşitli risklere maruz kaldıkları aşikârdır.

AFAD-SEN Iğdır İl Başkanı Mehmet ÖZTÜRK AFAD çalışanlarının 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna tabi olmayıp fiili hizmet süresi zammı almayan tek meslek gurubudur.

Bu Kanun Teklifi ile 24 saat esasına dayalı olarak çalışan AFAD Çalışanlarının mesai saatleri dışında bile ihtiyaç duyulduğunda her türlü yardıma koşan ve her türlü risklerle karşı karşıya kalan AFAD Çalışanları için de yıpranma payının verilmesi amaçlanmıştır.

AFAD-SEN Iğdır İl Başkanı Mehmet ÖZTÜRK SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanununun 40. Maddesinin 18. sırasından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan (19) numaralı bent eklenmiş,

Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 AFAD-SEN IĞDIR İl Başkanı Mehmet Öztürk’ten 24 saat esasına dayalı olarak çalışan AFAD çalışanlarının mesai saatleri dışında bile ihtiyaç duyulduğundan dolayı AFAD çalışanları için de yıpranma payının verilmesi gerekir ve bu yanlışın düzeltilerek gerekenin yapılmasını söyledi.

 

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.