(A) IĞDIR VALİLİĞİ DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINIR MALLARIN İLANI (ARAÇLAR)
Sıra Markası Modeli Cinsi Aracın Bulunduğu Yer Plâkası Niteliği Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Volkswagen Passat 2000 Otomobil Iğdır Valiliği 76 AR 001 Kullanılabilir Durumda 30.000,00 TL 3.000,00 TL 20.06.2018 09:00
2 Volkswagen Passat 2000 Otomobil Iğdır Valiliği 76 AR 002 Kullanılabilir Durumda 30.000,00 TL 3.000,00 TL 20.06.2018 09:15
3 Volkswagen Passat 2000 Otomobil Iğdır Valiliği 76 AR 003 Kullanılabilir Durumda 30.000,00 TL 3.000,00 TL 20.06.2018 09:30
4 Volkswagen Passat 2000 Otomobil Iğdır Valiliği 76 AR 004 Kullanılabilir Durumda 30.000,00 TL 3.000,00 TL 20.06.2018 09:45
5 Toyota Corolla 1996 Otomobil Iğdır Valiliği 76 AH 575 Tamiri İle Kullanılabilir 12.000,00 TL 1.200,00 TL 20.06.2018 10:00
6 Renault Europa 2000 Otomobil Iğdır Valiliği 76 AS 220 Tamiri İle Kullanılabilir 10.000,00 TL 1.000,00 TL 20.06.2018 10:15
7 Renault Europa 2000 Otomobil Iğdır Valiliği 76 AS 231 Tamiri İle Kullanılabilir 12.000,00 TL 1.200,00 TL 20.06.2018 10:30
8 Hundai Starex 2000 Minibüs Iğdır Valiliği 76 AR 596 Tamiri İle Kullanılabilir 15.000,00 TL 1.500,00 TL 20.06.2018 10:45

(B) IĞDIR VALİLİĞİ DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İRTİFAK İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ MAL İLANI
Sıra Dosya Mahallesi Mevkii Ada Parsel Yüzölçümü (m2) İrtifak Hakkı Tesis Amacı Cinsi İmar Durumu İlk Yıl İrtifak Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi Saati
1 76010104130 Kadıkışlak Köyü Köyiçi 174 13 564,55 Sebze ve Meyve Toplama Merkezi Camii Bahçesi İmarsız 900,00 TL 270,00 TL 20.06.2018 11:00

(C) IĞDIR VALİLİĞİ DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ MAL İLANI
Sıra Dosya Mahallesi Mevkii Ada Parsel Hazine Yüzölçümü (m2) Kiralama
Amacı Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi Saati
1 76010114069 Karaağaç Mh. Sultanabat Önü 152 53 744,85 Dükkân, Lokanta, Market, Kreş vb. Amaçla Sosyal Tesis TOKİ Alanına Tahsislidir. 10.000,00 TL 1.000,00 TL 20.06.2018 11:15

(D) IĞDIR VALİLİĞİ DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİNA YIKIMI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN İLANI
Sıra Dosya Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Yıkım Süresi Nevi Miktarı Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Ek Teminat (TL) İhale Tarihi Saati
1 76010100066 Karaağaç Mh. 134 45 3.570,00 40 Gün Bina Yıkımı (Halfeli Yolu Polis Lojmanları) A ve B (2 Blok) 1.666,66 TL 500,00 TL 10.000,00 TL 20.06.2018 11:30
2 76010100964 Baharlı Mh. 12 1 1.203,00 30 Gün Bina Yıkımı (Eski İl Tarım Müdürlüğü Binası) B Blok 2.000,00 TL 600,00 TL 5.000,00 TL 20.06.2018 11:45

1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen, ilanın (A), (C), ve (D) bölümünde bulunan taşınır ve taşınmaz malların satış, kiralama ve bina yıkım ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kurumunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ilanın (B) bölümünde bulunan taşınmaz malın irtifak hakkı ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kurumunun 51/g maddesine göre karşılarında yazılı tarih ve saatlerde hizalarında belirtilen tahmini bedel üzerinden Iğdır Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürü makam odasında toplanacak komisyonca ihalesi yapılacaktır.
2- Satışı yapılacak ihalelere ait şartname mesai saatleri içerisinde Iğdır Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
3- İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminat yatırmaları (tedavüldeki Türk Parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. ve 27. maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
b) Tebliğ için Türkiye’de adres göstermelerini,
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanının fotokopisini vermeleri ve aslını veya onaylı örneğini ibraz etmeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri kamu tüzel tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeleri, komisyon başkanlığına vermeleri şarttır.
4- Postayla başvuruda bulunacak kişilerin iadeli ve taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun şekilde hazırlayacakları teklifleri ile birlikte istenilen diğer belgeleri ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. Komisyon sorumlu değildir.
5- İlanın (A) bölümünün “CİNSİ” sütununda bulunan minibüsten %18 KDV, otomobillerden %1 KDV alınacaktır.
6- İlanın (B) bölümünün – irtifak hakkı izni verilecek alan üzerinde sebze ve meyve toplama merkezi olarak kullanmak üzere 30 (otuz) yıl süreli irtifak hakkı tesis izni verilecektir. İleride lehine irtifak hakkı tesis izni verilecek yatırımcıya fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, terk, tevhit ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar plânının yaptırılması, değiştirilmesi projelerin hazırlattırılması ve onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınabilmesi amacıyla yapılacak ön izin/irtifak hakkı tesis izni ihalesi sonucunda kararlaştırılacak bedelin %20’si oranındaki bedel karşılığında 1 (bir) yıl süreyle ön izin verilecektir. (Ön izin bedeli ihale bedelinin; birinci ve ikinci yıl %20, üçüncü yıl %30, dördüncü yıl %40 olarak belirlenir.)
7- İlanın (D) bölümünde belirtilen Halfeli eski polis lojmanları ve eski il tarım müdürlüğü binalarının şartnamede belirtilen esaslar dahilinde her türlü yıkım işçilik sigorta işçilik nakliye giderleri alıcısına ait olmak üzere yıkım sonrasında çıkacak malzeme karşılığında yaptırılacak olup, iş güvenliği ile ilgili tüm gerekli tedbirler ihaleyi alan firma tarafından alınması zorunludur. İdare yıkımın tüm aşamalarında denetler veya denetlettirir. İlgili firma belirtilen eksiklikleri hemen yerine getirmek zorundadır. Yıkım işinde teklif edilen fiyatlarda eşitlik olması halinde daha önce yıkım işi yapan ve iş bitirme belgesini ibraz eden tercih edilecektir.
8- Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.igdirdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilinir. Tel (476) 227 66 06
İLAN OLUNUR

Bu Yazıya Emoji ile Tepki Ver

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.